Devops

DevOps

DevOps richt op samenwerking tussen agile software development en IT operations.  DevOps is aanvullend aan Agile. Het verbetert de samenwerking, communicatie en integratie tussen ‘Development’ en ‘Operations’ en draagt er aan bij dat opleveringen vanuit ‘Development’ ook daadwerkelijk ‘production ready’ zijn. Hierdoor kunnen opleveringen gestandaardiseerd, snel en veilig in productie genomen worden door ‘Operations’ zodat deze zo snel mogelijk waarde toevoegen voor de klant.

Waarom DevOps

Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van bedrijven om steeds sneller in te spelen op de veranderende markt. Inmiddels kunnen software ontwikkelaars daar vrij goed op inspelen wanneer Agile methodieken ingezet worden. Het gaat dan echter mis wanneer de nieuw gebouwde release snel naar productie gebracht moet worden. Verschillende analyses tonen aan dat de schoen daar vaak wringt. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat deployments niet getest en/of niet geautomatiseerd en dus foutgevoelig en traag zijn. Door DevOps principes toe te passen kunnen deze problemen opgelost worden.

DevOps stimuleert een snellere ‘time to market’. Het verhoogt de kwaliteit van de software en standaardiseert de in productie name daarvan. Als onderdeel van DevOps worden zoveel mogelijk processen zoals testen, environment provisioning en deployment geautomatiseerd. Dit biedt een kader om software snel en betrouwbaar van idee naar resultaat te brengen. Het resultaat is een effectieve organisatie die snel in staat is om een idee en/of kans om te zetten in waarde voor de klant. Het spreekt voor zich dat organisaties die DevOps onder de knie krijgen een aanzienlijk voordeel hebben t.o.v. hun concurrenten!

DevOps in de Cloud

​Hoewel DevOps op zich los staat van Cloud computing, kan de Cloud wel gezien worden als een ‘enabler’ voor DevOps. Door de toename van het gebruik van de Cloud komt ook de introductie van DevOps in een stroomversnelling. Lees de blogserie DevOps in de Cloud voor meer informatie over hoe Microsoft Azure en Visual Studio Team Services ondersteunend kunnen zijn aan de introductie van DevOps in uw organisatie.

Aanpak

DevOps Gold CompetencyDelta-N zet haar DevOps specialisten in om dit soort problematiek aan te pakken. De basis voor verbetering is inzicht. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie wordt er gekeken waar de bottlenecks zitten in het proces. Aan de hand hiervan worden stapsgewijs de acties ondernomen om verbeteringen aan te brengen. Door na elke actie opnieuw inzicht te krijgen, is te zien wat de verbeteringsslag oplevert. Delta-N is Microsoft DevOps Gold Partner

Technologieën

Er zijn enorm veel technologieën die een rol kunnen spelen bij het doorvoeren van DevOps practices. Het gebruik van deze technologieen leidt uiteraard niet automatisch tot verbetering, maar wanneer inzichtelijk is wat het probleem is, kunnen ze wel helpen bij de oplossing.

Unit testing is een technologie die ingezet kan worden om al in een vroeg stadium fouten in software te detecteren. Vaak is dit een ondergeschoven kindje. Met de juiste technieken kun je met Unit testing veel sneller en beter resultaat bereiken dan met handmatig of automated UI testing.

Het hebben van Source Control en automatische Build is bijna een voorwaarde om vervolgstappen te kunnen nemen. Source Control bevat dan niet alleen de applicatiecode, maar ook de installatie en configuratie scripts. De automatische Build zorgt ervoor dat er een “package” geproduceerd wordt, dat alles bevat voor installatie op een of meerdere omgevingen.

Vervolgens is het praktisch om omgevingen voor ontwikkeling en voor testdoeleinden te hebben. Waar het voorheen een moeizaam proces was om dit soort omgevingen beschikbaar te krijgen, is de trend nu om self-service portals te hebben, waarin zowel ontwikkelaars als testers zonder vertraging een omgeving op kunnen brengen. Vaak is dit in de cloud ingericht (zoals Microsoft Azure).

Wanneer de omgeving beschikbaar is kan via Release Automation gezorgd worden voor automatische uitrol naar deze omgevingen. Handmatige uitrol is foutgevoelig, langzaam en er is vaak kennis voor nodig die slechts enkele mensen binnen een bedrijf hebben.

Vervolgens kan via dezelfde Release Automation de nieuwe versie van de software doorgezet worden naar acceptatie/productie omgevingen.

Microsoft DevOps tools

Deze technologieen (en vele anderen) zijn door Microsoft ondergebracht in Visual Studio Team Services (op Azure) en Visual Studio Team Foundation Server (eigen installatie). Delta-N kan u als gecertificeerd DevOps partner helpen bij het opzetten, of het vinden en oplossen van knelpunten in uw DevOps practices. Wij hebben inmiddels veel ervaring met het inrichten ervan, waardoor we u snel en efficiënt kunnen helpen.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met Roy Driessen via 085 - 487 52 11.