Cloud Transformatie

route naar een moderne digitale organisatie

De impact van technologie op ons dagelijks leven is enorm. Zowel op het werk als thuis. De ontwikkelingen gaan steeds sneller. En of je wilt of niet, je moet mee in deze ‘digitale revolutie’. Hoe sneller je nieuwe technologie adopteert, hoe beter je kunt inspelen op toekomstige kansen en uitdagingen. Om mee te kunnen met alle ontwikkelingen en de mogelijkheden van nieuwe technologie te kunnen benutten, is de inzet van cloud technologie noodzakelijk. Cloud is namelijk de belangrijkste ‘enabler’ van digitale transformatie. Maar hoe kom je tot een optimaal gebruik van de cloud?

De Delta-N Cloud Transformatie biedt je een route naar een moderne digitale organisatie in de cloud. Dit heeft een positief effect op jouw imago bij klanten en medewerkers. Je bent beter in staat te reageren op veranderingen in jouw markt en is er meer ruimte voor innovatie. Daarnaast heb je minder beheer en meer grip op de IT kosten.

Cloud Transformatie

Digitale strategie en cloud transformatieDigitale strategie

Hoewel de noodzaak tot digitale transformatie er voor iedere organisatie is, is de route voor elke organisatie anders. Een succesvolle digitale transformatie vraagt een heldere digitale strategie. Om die op te kunnen stellen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de huidige situatie. En niet alleen van de IT-omgeving. Dit vraagt ook om een duidelijk beeld van o.a. de processen, de bedrijfscultuur en de digitale vaardigheid van jouw medewerkers. Om die reden is het belangrijk om de transformatie te starten met het in kaart brengen van de huidige situatie.

Hoe helpt de cloud bedrijven vooruit?

Maar liefst 75% van de voorspelde meerwaarde van de Cloud komt voort uit het stimuleren van innovatie, volgens bevindingen van McKinsey. De markt verandert, innovatie wordt een topprioriteit voor bedrijven die zichzelf een concurrentievoordeel willen geven. Betere samenwerking, snellere productontwikkeling en hoge schaalbaarheid zijn slechts enkele innovatie gerelateerde voordelen die de Cloud met zich meebrengt.

Innovatiekracht

Een cloudmodel kan je op meerdere manieren helpen met innoveren:

 • Je hebt direct toegang tot de nieuwste software updates, programma's en functionaliteiten nadat deze gelanceerd zijn
 • Het regelmatig beschikbaar komen van nieuwe functionaliteiten leidt tot productiviteitsverhoging en nieuwe mogelijkheden tot innovatie.
 • De SaaS-variant van een product loopt soms wel één jaar voor in functionaliteiten ten opzichte van on-prem.

Dit kan enorme concurrentievoordelen opleveren voor de bedrijven die gebruikmaken van de Cloud.

Digitale volwassenheid

Wij helpen jou om een goed startpunt te bepalen voor jouw transitie. Wij doen dit met behulp van onze ‘Business Scan’. Dit is een integrale analyse van alle onderdelen binnen jouw organisatie die geraakt worden bij een digitale transformatie. Dit ligt op het vlak van mensen, processen, cultuur en technologie.
Uitkomst van dit assessment is een helder beeld van de bestaande situatie. Niet alleen van de IT infrastructuur en het applicatielandschap in de vorm van een Cloud Performance Score. Maar ook van het digitale vaardigheidsniveau van jouw medewerkers, de operationele efficiëntie, de security, het beheer en de kosten.

De uitkomsten van dit assessment vertalen wij vervolgens naar een actiegerichte roadmap die inzicht geeft in de prioriteiten en financiële consequenties van jouw cloud transformatie.

Cloud Transformatie

Cloud transformatie

Op basis van jouw huidige situatie, behoeftes en visie stellen wij samen met jou een roadmap op. Hierin zetten we diverse verbeteringen uit tegen de tijd, waarbij verbeteringen op korte termijn verder uitgewerkt zijn dan de verbeteringen die verder weg gepland zijn. Aan de hand van de roadmap begeleiden wij jou bij een verantwoorde inzet van cloud technologie. Wij doen dit middels een agile aanpak, in korte iteraties en in nauwe samenwerking met jou.

Een cloud transformatie gaat verder dan het simpelweg overstappen naar andere technologie. Het is een veranderproces dat impact heeft op de hele organisatie; mensen, cultuur, processen en technologie. Om succesvol te zijn is het essentieel dat zowel management als medewerkers een mindset hebben waarin ze open staan voor verandering. De nieuwe technologie zal namelijk leiden tot nieuwe werkafspraken en een andere manier van werken en dat vraagt aanpassing van gedrag.

Transformatie

Op basis van jouw huidige situatie, behoeftes en visie stellen wij samen met jou een roadmap op. Hierin zetten we diverse verbeteringen uit tegen de tijd, waarbij verbeteringen op korte termijn verder uitgewerkt zijn dan de verbeteringen die verder weg gepland zijn. Aan de hand van de roadmap begeleiden wij je bij een verantwoorde inzet van cloud technologie. Wij doen dit middels een agile aanpak, in korte iteraties en in nauwe samenwerking met jou.

Een cloud transformatie gaat verder dan het simpelweg overstappen naar andere technologie. Het is een veranderproces dat impact heeft op de hele organisatie; mensen, cultuur, processen en technologie. Om succesvol te zijn is het essentieel dat zowel management als medewerkers een mindset hebben waarin ze open staan voor verandering. De nieuwe technologie zal namelijk leiden tot nieuwe werkafspraken en een andere manier van werken en dat vraagt aanpassing van gedrag.

Enkele klanten over de stap naar de cloud

AKZO Nobel Azure Landing Zone

Met het onze applicaties op Azure zijn we klaar voor de toekomst. De cloud biedt ons flexibiliteit en veiligheid. We kunnen nu eenvoudig capaciteit bijschalen, al dan niet tijdelijk. En we kunnen veel sneller nieuwe ontwikkelingen doorvoeren.”

 

Jelmer Kosters Global application owner Online Service Platform | Akzo Nobel
LCPS

"Dankzij de Cloud hebben we de data invoer kunnen standaardiseren
en toegang kunnen beperken, waardoor we patiëntendata
sneller en veiliger kunnen verwerken.”

 

Margit Laurs Chief Plans | Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
Neptune

"Dankzij de uitfasering van ons datacenter en de migratie naar de cloud hoef ik geen tijd meer te verdoen aan infrastructuur vraagstukken. Hierdoor heb ik meer tijd voor innovatie en kan ik nadenken over zaken als het inzetten van AI."

 

Marcel Hoogland IT architecture & Cloud manager | Neptune Energy

Een moderne organisatie

Het resultaat van de transformatie is een moderne digitale organisatie die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die cloud technologie biedt en klaar is voor de toekomst. De cloud heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als hét technologische platform voor onbegrensde groei, flexibiliteit en strategisch voordeel. Maar wat levert een ‘Cloud Transformatie’ jouw organisatie concreet op?

Wendbaarheid

snel reageren op kansen

Ruimte voor innovatie

modern IT-platform

Minder beheer

geen lokale infrastructuur

Grip op IT kosten

geen verrassingen

Positief imago

aantrekkelijk als werkgever

De impact van een cloud transitie

Technologie is nutteloos als mensen hiermee niet uit de voeten kunnen. Daarom staat een persoonlijke en pragmatische aanpak voorop bij Delta-N. Wij hebben al tientallen bedrijven geholpen bij een soepele transitie naar de Cloud.

Meer weten?

Plan een gesprek met één van onze cloud transformatie consultants via onderstaand formulier.

Wil je direct inzicht in wat de impact van een cloud transformatie op jouw organisatie is?  Vul dan onze Mini Business Scan in.


"Veel bedrijven onderschatten wat er nodig is
om succesvol te zijn in de Cloud." 

- Fokko Veegens - Cloud Adoption Consultant -


Neem contact met ons op

 • Pascal Kruijmel

  Account Manager

  Plan een meeting

   • LinkedIn
   • Mail
   • Telefoon
   • 085 – 487 52 22
    pascalk@delta-n.nl
    Connect met Pascal
    invisible box
 • Blijf volledig op de hoogte

  Download ons gratis eBook!

  Ontdek hoe de Cloud zorgt voor meer innovatiekracht