Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Delta-N vinden wij het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij doen dit door in onze activiteiten en processen rekening te houden met diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid.

Met het digitaliseren en naar de cloud brengen van onze klanten, dragen we niet alleen bij aan onze eigen duurzaamheid, maar helpen we ook andere organisaties de papierstroom en uitstoot te verminderen.

Hieronder lichten wij deze activiteiten toe aan de hand van de bekende drie pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; People, Planet & Profit.

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenPeople

Respect en integriteit staan bij Delta-N centraal bij de omgang met personen en groepen in de samenleving, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten.

Binnen de organisatie doen we dit door onze medewerkers een veilige, open en transparante werkomgeving te bieden. We organiseren regelmatig activiteiten en zorgen voor persoonlijke begeleiding. Hierdoor scheppen we de voorwaarden om zich te ontwikkelen, gezond en vitaal te blijven en plezier in het werk te hebben. Daarbij bieden we jonge mensen de kans ervaring op te doen door continu diverse stage en afstudeerplekken beschikbaar te stellen.

We streven ernaar met onze expertise ook een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dit doen we onder andere door samen te werken met charitatieve instellingen en onderwijsorganisaties. Zo hebben we voor enkele organisaties kosteloos een applicatie ontwikkeld. Zoals een roosterplatform voor De Hartige Smaritaan en voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam de ontwikkeling en modernisering van de Speeldek applicatie waarmee de vrijwilligers inzicht hebben in belangrijke informatie over de kinderen. Op dit moment werken we samen met Alzheimer DWO aan de Redder in Nood App, waarmee hulpbehoevende alleenstaanden hulp kunnen inroepen.

Daarnaast hebben we als Partner in Education een intensieve samenwerking met De Haagse Hogeschool. Dit doen we door jaarlijks een studieblok DevOps te verzorgen en in de rol van docent, opdrachtgever en coach bij te dragen aan diverse andere vakken.

een groeiend plantPlanet

We kijken al jaren kritisch naar hoe duurzaam we functioneren en hoe we met eenvoudige en betaalbare oplossingen onze duurzaamheid structureel kunnen verbeteren. Ons moderne kantoorpand beschikt over en warmtepompinstallatie, extra isolatie en een efficiënt klimaatsysteem dat weinig energie gebruikt. Wij maken alleen gebruik van groene stroom en voorzien voor een deel in onze eigen energie via zonnepanelen op het dak.

Daarnaast scheiden we afval in in papier, PMD en restafval, gebruiken we geen wegwerpservies meer en gebruiken we ecologische zeep en vaatwastabletten.

Om de uitstoot van woon-werkverkeer te beperken bieden wij onze medewerkers al jaren de mogelijkheid om op afstand te werken. Dankzij onze stimuleringsregeling voor elektrisch rijden, is een aanzienlijk deel van ons wagenpark inmiddels elektrisch. Ook zijn er NS-businesscards beschikbaar voor medewerkers die in de gelegenheid zijn hun reis met het OV te maken.

Planet

We kijken al jaren kritisch naar hoe duurzaam we functioneren en hoe we met eenvoudige en betaalbare oplossingen onze duurzaamheid structureel kunnen verbeteren. Ons moderne kantoorpand beschikt over en warmtepompinstallatie, extra isolatie en een efficiënt klimaatsysteem dat weinig energie gebruikt. Wij maken alleen gebruik van groene stroom en voorzien voor een deel in onze eigen energie via zonnepanelen op het dak.

Daarnaast scheiden we afval in in papier, PMD en restafval, gebruiken we geen wegwerpservies meer en gebruiken we ecologische zeep en vaatwastabletten.

Om de uitstoot van woon-werkverkeer te beperken bieden wij onze medewerkers al jaren de mogelijkheid om op afstand te werken. Dankzij onze stimuleringsregeling voor elektrisch rijden, is een aanzienlijk deel van ons wagenpark inmiddels elektrisch. Ook zijn er NS-businesscards beschikbaar voor medewerkers die in de gelegenheid zijn hun reis met het OV te maken.

Profit

Wij zijn gespecialiseerd in Cloud Technologie en helpen organisaties meer te bereiken door op een verantwoorde manier de stap naar de Cloud te maken.

Naast de technologische en financiële voordelen van die stap naar de Cloud, zijn er ook voordelen voor het milieu. Het vermindert energieverbruik, afval en koolstofemissies. Uit een onderzoek van Microsoft en WSP USA blijkt dat een cloud oplossing 93% energiezuiniger is en 98% minder CO2-uitstoot heeft dan een serveromgeving op locatie.

milieu-voordelen

Stappen naar een duurzamere wereld

verlaging van CO2 uitstoot per medewerkerWe hebben inmiddels flinke stappen gezet, maar blijven streven naar nieuwe stappen. We kijken continu om ons heen om ideeën op te doen waarmee we als bedrijf verder kunnen verduurzamen. Zo hebben we een interne regeling om ideeën van medewerkers die bijdragen aan MVO te belonen. Ons doel is om elk jaar minimaal één maatregel te nemen om als bedrijf verder te verduurzamen.

Van mei 2019 t/m april 2020 was onze CO2 voetafdruk 4177 kg per medewerker groot (totaal 229.717kg). Ons doel is om dit in 2025 gereduceerd te hebben tot 3500 kg per medewerker.

NS-businesscards

2019

Zonnepanelen

2019

Elektrisch rijden

2020

Geen plastic

2020

Afval sorteren

2020

Blijf volledig op de hoogte