ReferentiesDevOpsSchiphol – agile werken

Agile werken bij Schiphol

Schiphol Amsterdam AirportBinnen de afdeling Asset Management van Schiphol, zijn er 2 DevOps teams die ervoor moeten zorgen dat alle geografische data beheerd en ontsloten kan worden t.b.v. processen voor de verschillende afdelingen binnen Schiphol en haar klanten. Later is daar een derde team aan toegevoegd met een sterke connectie voor het extern benutten van geografische data.

Scrum kennis en DevOps praktijken

Sinds de zomer van 2017 is een Delta-N consultant aan deze teams toegevoegd in de rol van Scrum master. Hij heeft binnen deze teams het kennisniveau van Scrum verhoogd en samen met de teams heeft hij DevOps praktijken toegepast. De focus lag in het begin bij het verhogen van het zelforganiserend niveau van de teams  en het goed toepassen van de verschillende Scrum events. Later is de focus meer gaan liggen op de team dynamiek in het algemeen en de groei als team in de verschillende agile onderdelen in het bijzonder.

Project: ondersteuning bij agile en DevOps werken
Organisatie: Schiphol
Branche: luchtvaart
Producten/diensten: Agile, scrum master