ReferentiesDevOpsVattenfall kan DevOps gericht verbeteren

Vattenfall werkt aan gericht verbeteren DevOps

Vattenfall

Dankzij het DevOps Program heeft Vattenfall (Voorheen NUON) inzicht gekregen in hun prestaties op het gebied van DevOps en hebben ze gericht verbeteringen kunnen doorvoeren.

DevOps transitie

Vattenfall zat midden in een transitie naar multidisciplinaire DevOps teams. Het doel was om meer verantwoordelijkheid bij de teams neer te leggen. Om vervolgens gestructureerd aan verbeteringen te kunnen werken was er behoefte aan een objectieve meting van de prestaties op het gebied van DevOps. Het DevOps Program van Delta-N sloot hier perfect op aan. Behalve dat het voorzag in de gewenste objectieve meting, gaf het ook een heel compleet beeld door meting op de 20 voor DevOps belangrijke competenties.


“Het DevOps Program is voor ons heel waardevol omdat het een objectief inzicht geeft in hoe wij presteren op een groot aantal DevOps competenties. Het biedt ons concrete aanknopingspunten waar we echt mee aan de slag kunnen.

Wij hebben inmiddels flinke stappen gezet, waarbij ook
de mindset beter is geworden. We zijn echt DevOps gaan doen!”

- Ruud Knieriem, Manager Klant Zijn -


Verbeterbacklog

Op basis van de uitkomsten van de eerste meting is er een verbeterbacklog opgesteld met vier te verbeteren competenties. De teams zijn vervolgens zelfstandig aan de slag gegaan om de verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. De focus op een beperkte set verbeterpunten zorgt dat het team scherp had waar ze zich op moesten richten.

Continu verbeteren

Het DevOps Acceleration Program omvat een tweede meetmoment na ongeveer 6 maanden. Deze meting heeft inzichtelijk gemaakt wat er in het eerste halfjaar daadwerkelijk verbeterd is. Na presentatie van het rapport is gekeken naar de opgestelde verbeterbacklog en is gekeken of de uitkomst overeenkomt met de verwachting en afgehandelde User Story’s op de verbeterbacklog. Tevens is op basis van deze tweede meting weer een verbeterbacklog opgesteld met de prioriteiten voor de komende zes maanden. Dit zorgt ervoor dat verbeteren bij Vattenfall een continu proces is geworden.

Project: DevOps Program
Organisatie: Vattenfall
Branche: Nutsbedrijf
Producten/diensten: DevOps meting DevOps Program