DevOpsScrum waarden voor stakeholders: Respect

Scrum waarden voor stakeholders: Respect

In de Scrum guide staat een kort stukje over de waarden (values) van Scrum. Dit zijn focus , openheid , respect , betrokkenheid  en moed .
Deze waarden vormen de kern van Scrum waaraan alle onderdelen (artifacts, accountabilities en events) worden getoetst.

scrum waarden respect

Stakeholders

Als over deze waarden gesproken wordt binnen Scrum gaat het voornamelijk over het Scrum team en hoe de accountabilities (product owner, developer en Scrum master) ze toe kunnen passen.
Voorbeelden zijn:
- De product owner moet de moed hebben om “Nee” te zeggen tegen stakeholders.
- De developers moeten respect hebben voor de keuzes van de product owner.
- De Scrum master moet een veilige omgeving creëren om open met elkaar te kunnen spreken.

De vierde officieuze en vaak vergeten accountability in Scrum is de stakeholder. Deze rol wordt weinig belicht in de Scrum guide, maar is van grote waarde en invloed voor het Scrum team als het goed ingevuld wordt.
Als we namelijk alleen het Scrum team laten werken volgens Scrum en de rest van de organisatie (stakeholders) buiten het hele proces en denkwijze laten, dan is het Scrum team niet zo effectief of efficiënt als zou kunnen.

In deze serie blogs ga ik in op de waarden binnen Scrum en hoe stakeholders deze toe kunnen passen. Door (kleine) aanpassingen te maken kunnen stakeholders van grote waarde zijn voor de organisatie en het Scrum team en daarmee voor hunzelf.

Scrum waarden: Respect

Stakeholders zijn in verschillende vormen te vinden: natuurlijk de directe klanten en gebruikers, maar vergeet niet dat andere Scrum teams, supportteams, management en zelfs de mensen binnen het Scrum team de rol van stakeholder bewust of onbewust op zich kunnen nemen. In principe geldt: draag je bij of neem je af van een Scrum team, dan ben je een stakeholder.

In een agile omgeving gaan we ervan uit, dat iedereen zijn werk doet met goede intenties. Met andere woorden: we doen ons werk naar ons beste vermogen en zo snel mogelijk zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dit geldt voor het Scrum team maar ook voor de stakeholders.

In mijn ervaring wordt dat nog wel eens vergeten en wordt er alleen naar de eigen doelen gekeken zonder rekening te houden met anderen. In mijn blog over Focus schreef ik al over gezamenlijke doelen van de organisatie en hoe je samen meer bereikt en dat je werkt voor de doelen van de organisatie in plaats van jouw persoonlijke doelen. Door respect te tonen voor de positie van de mensen om je heen kun je zelf al meer inzicht krijgen in de situatie en waarschijnlijk meer van je doelen halen. Zeker als deze in lijn zijn met de doelen van de organisatie.

Toepassen van respect

Hoe kun je dat als stakeholder toepassen?

  1. Respecteer de uitdaging die de developers hebben om de functionaliteit te maken, die jij graag wilt.
    Teksten als “Hoe moeilijk kan het zijn?” werken demotiverend, zeker als dat geuit wordt door mensen die dat werk zelf niet hoeven te doen.
  2. Respecteer de keuzes van de product owner. Je mag verwachten dat de product owner de meeste waarde voor de organisatie probeert te creëren. Dit betekent niet dat je je erbij neer moet leggen, maar de discussie waarom jouw wensen niet direct worden verwezenlijkt kan nog steeds met respect worden gevoerd.
  3. Respecteer de wensen van andere stakeholders. Jij bent zeer waarschijnlijk niet de enige met wensen en misschien wel met dezelfde frustraties waarom de gewenste functionaliteit nog niet gemaakt wordt.
  4. Respecteer de organisatie. Wat is het beste voor zowel de korte als lange termijn voor de organisatie en hoe kan jij daaraan bijdragen?

Nogmaals: respecteren betekent niet dat je je overal bij neer moet leggen, maar juist dat je je inzet voor de echt belangrijke punten en het overzicht houdt wat er om je heen nodig is.

Wil je meer informatie over Scrum, de Scrum waarden en hoe je die toe kunt passen in de hele organisatie, neem dan contact met ons op.

Alex Roos, DevOps Consultant

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!