DevOpsScrum Values – Commitment

Scrum Values - Commitment

ScrumValues_Commitment300

Dit blog over de Scrum value Commitment is de derde in een serie over de Scrum values. Deze vijf Scrum Values zijn Focus, Commitment, Courage, Respect en Openness. In deze blogs ga ik dieper in op de values zoals ze in de scrum guide opgenomen zijn na de laatste update. Het goed toepassen van deze waarden helpt een team beter te functioneren als team. Dit door het tot leven brengen van de Scrum pijlers Inspection, Adaption en Transparancy en de opbouw van vertrouwen binnen het team.

In de Scrum guide staat over commitment het volgende: “People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team.” 
Met andere woorden: we beloven, dat we er alles aan zullen doen om de doelen van het Scrum team te behalen.

Scrum Value Commitment

Wat is commitment?

Letterlijk vertaald: toewijding. Dat klinkt meteen wat zwaarder, maar het gaat erom dat je de intrinsieke motivatie hebt, om zo goed mogelijk het juiste te doen.
Het development team om datgene te bouwen, waar ze achter staan en wat ze beloofd hebben.
De product owner blijft ervoor zorgen dat het development team zo veel mogelijk waarde kan toevoegen aan het product.
De scrum master zorgt, dat het team dit op de meest effectieve manier doet.

Commitment geldt niet alleen voor het Scrum team, maar ook de Stakeholders. Zij dienen eerlijk en direct te zijn in het geven van feedback. Iedereen moet erop kunnen vertrouw, dat de rest zich ook aan hun toewijding houden.

Commitment lijkt op het eerste gezicht heel erg simpel. Je krijgt een opdracht en je zorgt dat dat gedaan wordt. Maar wat als je het niet doet? Wat gebeurt er dan?
Zeker voor een nieuw Scrum team dat net is afgestapt van de bekende waterval methode is commitment een lastig begrip. Er zit namelijk die intrinsieke motivatie in, wat een command and control organisatie niet toelaat. Daarin wordt veel meer gestuurd vanuit een managementpositie. Als developers jarenlang gewend zijn om gestuurd te worden (en vaak afgerekend te worden op beloften, die zij zelf niet gedaan hebben) dan zullen ze niet snel hun commitment uitspreken, laat staan er werkelijk achter staan.

Commitment

Kun je die commitment dan vergroten?

Het is zeker mogelijk om het commitment van de teamleden te vergroten. Hier zijn ook diverse tools voor beschikbaar.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Zorg dat de product backlog op orde is, niet alleen in de juiste volgorde, maar ook qua inhoud en detaillering en laat het team niet te ver vooruit refinements uitvoeren.
- Zorg dat de sprint backlog aan het einde van de sprint planning vast staat en controleer of alle betrokkenen achter deze backlog staan.
- Inspecteer de sprint backlog tijdens de sprint met alle betrokkenen en pas aan wanneer het echt nodig is.
Inspect and adapt cycli moeten zo snel mogelijk voor iedereen gewoon zijn: events als retrospectives moeten inhoud hebben en continue verbeteringen voortbrengen.

Commitment tot scrum

Er is één voorbeeld van toewijding, waar ik het nog niet over gehad heb in dit artikel: de toewijding tot Scrum.
Als je Scrum in jouw organisatie toepast, doe dit dan zoals het bedoeld is. Veel te vaak wordt Scrum al aangepast voordat men er daadwerkelijk mee begonnen is. Reden hiervoor is vaak dat het lastig is, omdat “Wij hier niet zo werken” of omdat men geen tijd heeft om het op de juiste manier te leren. Het gevolg hiervan is, dat Scrum niet zo goed werkt, als dat geadverteerd werd of developers/ management vinden dat Scrum weer een nieuwe hype is die wel weer over gaat.
Het is beter om eerst Scrum goed te gebruiken als organisatie en pas later eventuele aanpassingen te doen. Zorg dat je eerst ervaart hoe het werkt en wat je aan kunt passen, in plaats van direct aanpassingen doen en concluderen dat het niet werkt.

Alex Roos 
Agile coach/ Scrum master 

Ga hier naar de blogs over de Scrum Values Courage en  Focus.