DevOpsScrum values – respect

Scrum values - respect

In dit laatste deel van mijn vijfdelige blog-serie over de Scrum values, ga ik in op 'Respect'. Kijk hier voor de voorgaande blogs over de andere Scrum Values: CommitmentOpenness,  Focus en Courage.

In deze blogs ga ik dieper in op de values zoals ze in de scrum guide opgenomen zijn na de laatste update. Het goed toepassen van deze waarden helpt een team beter te worden als team door het tot leven brengen van de Scrum pillars Inspection, Adaption en Transparancy en de opbouw van vertrouwen binnen het team.

ScrumValue Respect

Scrum Guide

In de Scrum guide  staat over respect het volgende:
“Scrum Team members respect each other to be capable, independent people.”

Met andere woorden: we gaan ervan uit, dat iedereen in staat is te doen, waar men voor aangenomen is en iedereen ook zijn best doet om de doelen te halen.

Waarom staat respect in de scrum guide?
Door respect te hebben voor ieders vaardigheden en instelling kun je al beginnen met transparantie creëren, omdat niemand rekening hoeft te houden met politieke situaties.

Symptomen van te weinig respect

Hoe herken je symptomen, dat respect nog niet volledig doorgedrongen is in de organisatie?
1. In het development team mogen bepaalde leden niet aan specifieke taken werken. In nog extremere gevallen: de taken worden toegewezen door een Scrum master of Product owner.
2. Technische oplossingen staan in de user stories beschreven door de product owner/ analist of de stakeholders. Het “hoe” wordt dus duidelijk niet door het team bedacht.
3. Developers praten niet met stakeholders, product owner neemt weinig van de stakeholders aan; een eigen plan wordt door het Scrum team getrokken.
Met andere woorden: door niet open te staan voor andere meningen en ideeën toon je niet het respect, wat de ander verdiend.

Hoe vergroot je het onderling respect?

- Laat iedereen gehoord worden binnen het team: ook het meest onervaren lid van jouw team kan een goed idee hebben of net die ene vraag stellen, die de oplossing in gang zet.Respect
- Zorg, dat iedereen van het team bij de Scrum events is, op die manier krijgt iedereen alle informatie mee en wordt er niets achter gehouden.
- Laat het team zelf bepalen hoe de sprint backlog omgezet wordt naar werkende software. Niet alleen in technische oplossingen, maar ook wie wat doet.
- Laat in de sprint review alleen items zien, die echt “done” zijn. Als het af is, dan laat je het zien, als het team het niet naar productie zou durven zetten, dan laat je het niet zien.
- Een product owner moet altijd weten, wat het meest belangrijk is. Dit doet hij/zij door constant te communiceren met alle stakeholders en het team.
- Zorg dat de software in de demo zo goed werkt, dat het ook naar productie zou kunnen gaan. Zo kan de organisatie de juiste beslissingen nemen.

Respect binnen Scrum betekent echt het accepteren en waarderen van een persoon zoals deze is. Alleen door iedereen in zijn of haar waarde te laten kunnen mensen in de juiste comfortzone blijven en kunnen resultaten floreren.

Alex Roos
Agile coach/ Scrum master