DevOpsScrum Values – Openness

Scrum Values - Openness

ScrumValues_Commitment300

Openheid is één van de vijf kernwaardes binnen Scrum. Openheid is belangrijk om goed je “inspect and adapt” cycli te doorlopen. Zonder openheid beschik je niet over de juiste informatie om je ergens op aan te passen.
Deze blog is is de vierde in een serie blogs over de 5 Scrum values; Openness, Commitment, Courage, Focus en Respect. In deze blogs ga ik dieper in op de values zoals ze in de Scrum Guide opgenomen zijn na de laatste update. Het goed toepassen van deze waarden helpt een team beter te worden als team door het tot leven brengen van de Scrum pillars Inspection, Adaption en Transparancy en de opbouw van vertrouwen binnen het team.
In de Scrum guide staat over openness het volgende:
“The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work.”
Met andere woorden: we houden niets voor anderen verborgen.

Symptomen van geen openheid

Organisaties, die in een transitie zitten naar werken met Scrum hebben jarenlang geleerd om niet open te zijn. Dit komt vaak omdat communicatie via één persoon is verlopen (de projectmanager). Deze persoon rapporteert aan de stuurgroep en is degene, die de mensen in het project aanstuurt.
Wanneer organisaties Scrum toepassen maar hier geen aandacht aan besteden, zal dit nog steeds zo zijn.
Symptomen, die je kunt herkennen van geen openheid zijn:
1. Teamleden vragen niet om hulp. Ze durven niet aan te geven, dat ze iets niet zelf kunnen oplossen. Concreet zie je dit doordat taken lang open blijven staan.
2. De product backlog is niet zichtbaar voor stakeholders. Hierdoor is het voor de stakeholders niet duidelijk waar binnenkort aan gewerkt gaat worden en hoe de product backlog items ervoor staan.
3. Er wordt niet op tijd aangegeven, dat een bepaald doel niet gehaald wordt. Bijvoorbeeld: de sprintgoal wordt tijdens de Daily Scrum niet gevalideerd en in de sprint review wordt niet gekeken naar het vooruitzicht van de product backlog.
4. Het team is niet open in hun werkwijze. Stakeholders worden raar aangekeken, als ze bij de daily Scrum zijn en input tijdens de sprint review en refinement wordt niet gewaardeerd.
5. Het wordt niet aangegeven als men iets verkeerd ingeschat heeft. Concreet zie je dit doordat mensen langer werken om toch product backlog items af te krijgen en er worden geen aanpassingen gedaan op plannen die gemaakt worden.

Hoe kun je openheid vergroten?

Het geven van openheid is gedrag en dit is niet te verbeteren door een regel in te voeren, maar er zijn wel acties die openheid kunnen vergroten. Voorbeelden hier van zijn:
- Zorg dat sprints zo kort mogelijk zijn. Kijk eerst of een sprint één week kan duren en als dat niet kan maximaal twee weken. Dit levert extra contactmomenten op, die automatisch de openheid vergroten.
- Maak de product backlog openbaar voor al je stakeholders. De extra input die je van hun krijgt is alleen maar meegenomen als het gaat om het meest belangrijke eerst te kunnen doen.
- Nodig stakeholders niet alleen uit voor de review, maar ook voor daily Scrums en refinements. Op deze manier raken ook de stakeholders steeds meer betrokken bij het team.

Openheid is terecht een kernwaarde binnen Scrum. Zonder openheid kun je niet goed je “inspect and adapt” cycli doorlopen, omdat je zonder openheid niet de juiste informatie hebt om je ergens op aan te passen.

Alex Roos, Agile Coach/ Scrum master