DevOpsScrum Values – Courage

Scrum Values - Courage

ScrumValuesCourage300

Dit blog over de Scrum value Courage is de tweede in een serie over de Scrum values. Deze vijf Scrum Values zijn FocusCommitment, Courage, Respect en Openness. In deze blogs ga ik dieper in op de values zoals ze in de scrum guide opgenomen zijn na de laatste update. Het goed toepassen van deze waarden helpt een team beter te functioneren als team. Dit door het tot leven brengen van de Scrum pijlers Inspection, Adaption en Transparancy en de opbouw van vertrouwen binnen het team.

Courage

In de Scrum guide staat over courage het volgende:

"The Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems."

Met andere woorden: We hebben de moed om te doen wat gedaan moet worden en zijn niet bang dat het niet gaat lukken.

Scrum Value CourageVeel mensen hebben nog in waterval methodes gewerkt met projectleiders in een command and control organisatie. Deze projectmanagers communiceerden naar degenen, die die specifieke informatie moesten weten. De meeste punten, die bij moed naar boven komen als Scrum waarde zijn een reactie op de misvattingen, die daaruit voortkwamen.

Gebrek aan moed

Wat zijn dan voorbeelden, waarom moed als Scrum value niet uitgedragen wordt in een bedrijf of afdeling?
1. Informatie over hoe het met de sprint gaat is afgeschermd.
Burndown charts, de sprintbacklog of verbeterideeën hangen niet aan de muren en de projectinformatie in de gebruikte tooling  is alleen bereikbaar voor de mensen in het team.
Dit is het afschermen van de werkelijke situatie, zodat er geen kritiek geleverd kan worden

2. In de sprint review wordt alles getoond, niet alleen het werk wat helemaal af is, maar alles waar maar een beetje aan gebouwd is. Dit is het maskeren van de werkelijke situatie. Door veel te vertellen lijkt men te denken, dat het goed is, omdat het team veel gedaan heeft terwijl het niet zo veel af heeft gemaakt

3. Er is nooit echt een goede discussie in het team. Teams bestaan uit verschillende individuen die allemaal het beste willen doen. Dit betekent dat er op een bepaald moment toch echt een discussie moet zijn, of dat iemand aangesproken wordt op gedrag of het breken van afspraken die gemaakt zijn in het team.

4. Teamleden durven geen risico te nemen. Voor alle acties of activiteiten moet eerst toestemming gevraagd worden. Dit zie je vooral in het indekken wanneer niet alles bekend is van bijvoorbeeld een user story of het zelfs de opstelling van bureaus. Daarnaast merk je dit, doordat niemand durft te vertellen dat men fout zat, of dat men niet om hulp vraagt.

Verander

Vanuit de command and control cultuur zijn veel mensen gewend om te zitten wachten tot ze een opdracht krijgen. Hoe kun je, bijvoorbeeld vanuit de rol van scrum master, meer moed in het team krijgen als je in zo’n situatie zit?
• Doe zelf dingen, waarvan niet helemaal duidelijk is of het wel mag, ga onderuit en laat duidelijk zien dat je ervan geleerd hebt.
• Laat het team risico’s nemen en zorg dat jij degene bent, die de discussie aangaat met mensen buiten het team, die kritiek willen leveren.
• Moedig je teamleden aan om proactief te zijn. Als iemand een idee heeft, help diegene dan met alles wat in je mogelijkheden ligt.
• Leg aan de omgeving uit wat de standpunten en afspraken binnen het team zijn, zodat die omgeving makkelijker begrijpt waarom bepaalde beslissingen genomen zijn.

In omgevingen waar heel lang door de (project) manager bepaald is, wat door wie gedaan wordt en wanneer, hebben veel medewerkers het afgeleerd om zelf te bedenken wat er gedaan moet worden en wat er voor nodig is.

Geef de teams hun zelforganiserende mogelijkheden terug, zodat zij de moed hebben die nodig is om de mooiste applicaties op te leveren voor je klanten.

Alex Roos
Agile coach/ Scrum master