DevOpsScrum waarden voor stakeholders: Focus

Scrum waarden voor stakeholders: Focus

In de Scrum guide staat een kort stukje over de waarden (values) van Scrum. Dit zijn focus , openheid , respect , betrokkenheid  en moed .
Deze waarden vormen de kern van Scrum waaraan alle onderdelen (artifacts, accountabilities en events) worden getoetst.

Scrum Value: focus

Stakeholders

Zodra over deze waarden gesproken wordt binnen Scrum, gaat het voornamelijk over het Scrum team en hoe de accountabilities (product owner, developer en Scrum master) ze toe kunnen passen.

Voorbeelden zijn:
- De product owner moet de moed hebben om “Nee” te zeggen tegen stakeholders.
- De developers moeten respect hebben voor de keuzes van de product owner.
- De Scrum master moet een veilige omgeving creëren om open met elkaar te kunnen spreken.

De vierde officieuze en vaak vergeten accountability in Scrum is de stakeholder. Deze rol wordt weinig belicht in de Scrum guide, maar is van grote waarde voor het Scrum team als het goed ingevuld wordt.

Als we namelijk alleen het Scrum team laten werken volgens Scrum en de rest van de organisatie buiten het hele proces en denkwijze laten, dan is het Scrum team niet zo effectief of efficiënt als we zouden willen. Dus hoewel de stakeholder niet actief beschreven wordt in Scrum is deze zeker van invloed op het totale proces.

In deze serie blogs ga ik in op de waarden binnen Scrum en hoe stakeholders deze toe kunnen passen. Door (kleine) aanpassingen te maken kunnen stakeholders van grote waarde zijn voor de organisatie en het Scrum team en daarmee voor zichzelf.

Scrum waarden: Focus

Stakeholders zijn in verschillende vormen te vinden: natuurlijk de directe klanten en gebruikers, maar vergeet niet dat andere Scrum teams, supportteams, management en zelfs de mensen binnen het Scrum team de rol van stakeholder bewust of onbewust op zich kunnen nemen. In principe geldt: draag je bij of neem je af van een Scrum team, dan ben je een stakeholder.

De Product owner krijgt input van al deze stakeholders en zal daar een plan van maken.
In een goede samenwerking met (alle) stakeholders is daar dus veel afstemming voor nodig. Het helpt de product owner (en de rest van het Scrum team) wanneer de stakeholders zelf een plan hebben waar ze zich aan willen houden. Daarmee zorgen ze dat zij niet veel van ideeën wisselen en dat het plan van de product owner dus een stabiele basis heeft vanuit de stakeholders. Er is natuurlijk een verschil tussen een plan hebben dat we aanpassen, en de “waan van de dag”.

Ook in een sprint review of een refinement is focus vanuit de stakeholders belangrijk: door zich te concentreren op het onderwerp wat aangesneden wordt (bijvoorbeeld de functionaliteit) kunnen de stakeholders hun input en feedback geven en daarmee de meeste waarde leveren op dat moment.

Wat mij opgevallen is in veel organisaties, is dat individuen of teams een bepaalde doelstelling hebben, die niet helemaal matcht met de doelstellingen van anderen. Bijvoorbeeld: de ene afdeling moet meer opleveren terwijl de andere afdeling minder kosten moet maken. Door als stakeholder je doelstellingen duidelijk te maken (wat natuurlijk ook in de waarde: openheid zit) kun je met elkaar ervoor zorgen dat ieders doelstellingen te halen of de tegenstrijdigheden te identificeren zijn. Wanneer je ook nog de waarde: moed kunt inzetten om de doelstellingen aan te kaarten en te zorgen dat deze inderdaad op elkaar aansluiten, dan helpt dat naar mijn mening de organisatie zelfs nog meer De doelen ondersteunen elkaar dan, waardoor een mate van synergie kan optreden.

Tips voor stakeholders

Mijn tips aan stakeholders om als organisatie beter te worden met gebruik van de scrum waarde focus:

  • Houd je aan een plan, als dat plan ook door anderen gebruikt wordt. Verander het niet te vaak. Houdt het plan op een hoger niveau als je veel detail veranderingen verwacht
  • Concentreer je op het onderwerp in Scrum events (dus de functionaliteit die getoond wordt in een Sprint review of de items, die deze sprint opgepakt kunnen worden in de Sprint planning) en help het Scrum team hun focus te behouden voor de belangrijkste zaken waar zij zich mee bezig moeten houden.
  • Weet wat jouw doelstellingen zijn en hoe deze in de rest van de organisatie passen. Ga met de mensen om je heen in discussie als jouw doelstellingen niet overeenkomen met de doelstellingen om je heen.

Door de teams, die met Scrum werken te helpen in hun proces, helpen diezelfde teams jou en jouw organisatie weer door de doelstellingen makkelijker te halen.

Wil je meer informatie over Scrum, de Scrum waarden en hoe je die toe kunt passen in de hele organisatie, neem dan contact met ons op.

Alex Roos, DevOps Consultant

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!