NieuwsDelta-NLeren op afstand met Microsoft Teams

De maatregelen die nu genomen zijn naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus hebben een grote impact op de scholen. Nu de leerlingen thuiszitten hebben scholen een uitdaging om het onderwijs op een andere manier in te richten.

Microsoft biedt met Microsoft Teams de technologie om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Alle onderwijsorganisaties in Nederland kunnen Teams gratis gebruiken. Als Microsoft partner staat Delta-N samen met Microsoft klaar om mee te denken in oplossingen en het helpen bij het implementeren hiervan. We staan open voor vragen en we brainstormen graag mee over ideeën, technische uitdagingen en adoptie.

Hoe kun je Teams inzetten?

Docenten kunnen lesmateriaal online publiceren en online interactieve lessen geven. Leerlingen/studenten hebben één plek waar ze kunnen samenwerken, leren, en communiceren. Hieronder een beknopte uitleg van wat je kan met Microsoft Teams:

Leren vanaf elke plek

Lesmateriaal en opdrachten staan online en zijn beschikbaar voor studenten vanaf elk device. Met behulp van Teams kunnen studenten communiceren, samenwerken, hebben ze toegang tot het lesmateriaal, kunnen ze contact met docenten onderhouden en opdrachten inleveren. Docenten kunnen opdrachten nakijken en feedback geven.

Online klassen

Voor docenten is het mogelijk om online les te geven, een presentatie te delen en een digitaal “whiteboard” te gebruiken (waar ook studenten op kunnen schrijven). Daarnaast zijn er mogelijkheden om tekst, video en audio toe te voegen. De sessies kunnen worden opgenomen om later te bekijken.

Live events

Live events zijn seminars met 100 tot 10.000 studenten die online aan één sessie deelnemen. De online aanwezigen kunnen vragen stellen, waardoor er interactie plaatsvindt.

Op zoek naar meer informatie? (Engelstalig)
• Training voor admins
• Cursus voor docenten over Teams
Meer hulp nodig?

Webinar Snel thuis in Teams

Hebt u vragen? Neem dan contact met het Microsoft Educatieteam. of met ons via 085 – 487 52 00 of via info@delta-n.nl.