DevOpsSneller door de ontwikkelstraat met brown paper en sticky notes

Sneller door de ontwikkelstraat met brown paper en sticky notes
In een vorige blog (‘Houd het klein en snel’) hebben we diverse redenen aangegeven waarom het belangrijk is om (kleine) functionaliteiten sneller door de ontwikkelstraat te duwen. Een effectief hulpmiddel hierbij is Value Stream Mapping (VSM). Klinkt fancy, maar is niet meer dan het, letterlijk en figuurlijk, in kaart brengen van de workflow. Door alle mogelijke waarde toevoegende ‘stations’ te visualiseren, kunnen verbeterpunten makkelijker worden opgespoord.

Sticky notes en brown paper

Het klinkt enigszins tegenstrijdig, maar dat visualiseren gebeurt in de regel niet op een computer, maar letterlijk op de werkvloer door gekleurde papiertjes of sticky notes tegen een muur of brown paper te plakken. De teams tekenen en beschrijven met behulp van verschillend gekleurde post-its en stiften alle taken en processtappen van de bestaande situatie. Daarbij worden ook alle werk- en doorlooptijden aangegeven, inclusief zaken als accorderingen, wachttijden en tijdslots. Pijlen geven de waardestroom of workflow weer. Voor elk te analyseren proces wordt een aparte waardestroomanalyse gedaan.

Tijdwinst en draagvlak

Door alle ‘stations’ en stappen ertussen meetbaar te maken, wordt snel zichtbaar waar tijd gewonnen kan worden. Om die reden is het raadzaam om het verbeterproces met de meest tijdrovende processen c.q. stappen te beginnen. Tevens wordt zo eenvoudig inzichtelijk hoeveel verbetering je hebt doorgevoerd en waar mogelijk waar je naartoe wilt. Ook hele simpele vertragingen komen zo boven water, zoals trage antwoorden op vragen per e-mail. Of een teamlid dat wacht op iets of iemand terwijl die al klaar is. Dat je met VSM en passant en ongemerkt je draagvlak vergroot en sneller consensus hebt, is mooi meegenomen.

Met de helft verkort

Hoe drastisch de zo gewenste versnelling van de doorlooptijd kan zijn, bleek onlangs nog bij een van onze klanten. Daar had een programma dat in wezen productieklaar was nog 60 dagen nodig om echt tot productie te komen. Met Value Stream Mapping zijn we erin geslaagd om dit met de helft te verkorten. Dat de totale tijdwinst bij een veelheid aan processen exponentieel kan oplopen, kun je op je vingers natellen. Daar heb je geen sticky note voor nodig. Kan jouw team wel wat hulp gebruiken bij het opzetten van een VSM-sessie? Bel ons dan op 085 487 5200 of kijk hier.