ReferentiesDevOpsTurien & Co – Scrum Coaching

Turien & Co - Scrum Coaching

Turien&CoTurien & Co. is een van de grootste assuradeuren van Nederland en voert een uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten. Als onderdeel van de dienstverlening biedt Turien een online platform waar verzekerden en assurantieadviseurs alle zaken online kunnen regelen.

Bij de ontwikkeling van dit platform wordt sinds enige tijd een agile werkwijze toegepast. Dat verliep erg goed, maar toch was er behoefte aan coaching door een ervaren Scrum coach met veel praktijkervaring. Er waren specifieke vragen over hoe men met bepaalde situaties om moest gaan en ze wilden van een expert horen waar mogelijke verbeterpunten lagen.

Scrum coach

Een Scrum coach heeft het Scrum team gedurende een periode van 2 maanden geobserveerd en meegelopen met de verschillende ceremonies, zoals de sprint planning, daily stand ups en retrospectives. Hier zijn diverse verbeterpunten uit naar voren gekomen om Scrum nog beter toe te passen. Dit had bijvoorbeeld betrekking op het opstellen van user stories, het vullen van de backlog en de planning. Deze verbeteringen zijn samen met het team doorgevoerd.


“Met behulp van Delta-N is het ons gelukt om een succesvolle Scrum pilot te draaien en een positief advies af te geven om Scrum te implementeren in de rest van de organisatie. De kwaliteit van Marcel Groennou om de managers een vernieuwd inzicht te geven in hun eigen processen en producten is hierin onmisbaar geweest.“

- Erick Segaar, Scrum Master Turien & Co -


De business value van user stories

Tijdens het tweede coachingstraject lag de nadruk op de begeleiding van de stakeholders. Hierbij ging het onder andere om het vaststellen van de Business Value van de User Stories. Tijdens een brainstorm sessie zijn verschillende mogelijke methoden om de Business Value te bepalen besproken. In overleg is een methode gekozen aan de hand waarvan nu de Business Value bepaald wordt (van zowel bestaande als nieuwe User Stories). De volgende stap is om aan de hand van de Business Value, en de verwachte effort, de prioriteit te bepalen en op basis van de geprioriteerde backlog de Sprints in te gaan plannen.

Stabiel en voorspelbaar ontwikkelproces

De Scrum coaching heeft ertoe geleidt dat het Scrum proces nog beter verloopt, waardoor het software ontwikkelproces stabieler en voorspelbaarder is geworden. Daarbij heeft het de business geholpen om aan de hand van Business value de prioriteit van requirements bepalen.

Project: Scrum coaching
Organisatie: Turien & Co
Branche: Financiële dienstverlening
Producten: Scrum coaching