ReferentiesDevelopmentAkzoNobel migreert applicatielandschap naar de Cloud

AkzoNobel migreert applicatielandschap naar de Cloud

AkzoNobel Decorative Paints is ‘s werelds toonaangevende verfleverancier met beroemde namen zoals Sikkens, Dulux en Hammerite. Doordat de vraag naar productinformatie door de buitenwereld toenam, begon men tegen de grenzen van de applicatie-omgeving aan te lopen. Hierdoor stond AkzoNobel voor de keuze: kiezen voor een tijdelijke oplossing door te investeren in hardware of een migratie van het applicatielandschap naar de Cloud. Jelmer Kosters (product owner) en Jeroen Wolfslag (teamlead/Azure architect) vertellen over de keuze voor Azure en de aanpak van het migratie traject.

De keuze voor de Cloud

De verzameling van applicatie services van Deco is aangewezen als strategisch Product Informatie Platform binnen AkzoNobel en bevat vooral productinformatie. De aanleiding om actie te ondernemen, was de toenemende vraag om deze productdata beschikbaar te maken voor de buitenwereld. Niet alleen richting verfhandels, maar ook richting consumenten via brandsites. Bij de wens deze data uit verschillende systemen beschikbaar te stellen liep men tegen beperkingen op, qua technologie en schaalbaarheid.
Om de toenemende vraag naar productdata te kunnen servicen was een (snel) schaalbaar en krachtig platform nodig. Enerzijds om de groei van de hoeveelheid data en de pieken op te vangen. Anderzijds was een upgrade van de technologie noodzakelijk om diverse kleinere en grotere issues op te lossen. Het regelen van de security via Active Directory was in de bestaande omgeving bijvoorbeeld niet te realiseren.

Het migratie Team

Het doel van het project was om het gehele applicatielandschap op de juiste wijze te migreren naar Microsoft Azure en het daar stabiel laten werken. Jelmer Kosters: ”De keuze voor Microsoft Azure als het cloud-platform was voor ons logisch aangezien het om .NET applicaties gaat. Vanwege de complexiteit van het applicatielandschap is Delta-N ingeschakeld voor de migratie. Ook een logische keuze, aangezien wij al jaren gebruik maken van de diensten van Delta-N voor het onderhoud, beheer en de doorontwikkeling van applicaties. Hierdoor is er binnen Delta-N diepgaande kennis over de te migreren applicaties. Daarnaast is er bij Delta-N veel kennis aanwezig van Azure als applicatie platform."
De behoefte aan uitbreidingen en aanpassingen liep tijdens de migratie periode gewoon door. Daarom is er parallel aan de migratie ook doorontwikkeld op de Business Value Stream. Een van de nieuwe features die zijn ontwikkeld, is de mogelijkheid om ook andere producten dan verf te kunnen registreren, zoals zouten.
In totaal is er een team van vijf personen aan de slag gegaan, waarvan twee zich bezighielden met de doorontwikkeling op het applicatieplatform. Vanwege de grote kennis van de applicaties binnen dit team, werkten zij nauw samen met het migratie-team.

De migratie

Het applicatielandschap dat in drie maanden tijd naar de cloud gemigreerd moest worden bestaat uit 6 applicaties, 9 databases, 9 webservices, 5 fileshares en 12 scheduled tasks voor de uitvoering van acties, zoals documenten genereren en databases updaten. De belangrijkste applicatie is een productcatalogus, waarin de details van alle producten (verven) worden vastgelegd. De complexiteit wordt met name veroorzaakt door de vele afhankelijkheden.
Jeroen Wolfslag: “We zijn het traject gestart met een analyse van het applicatie landschap, waarbij we onder andere de afhankelijkheden in kaart gebracht hebben. Vanwege het grote aantal afhankelijkheden die niet modulair en betrouwbaar opgeleverd konden worden, is besloten om de gehele omgeving in één keer te migreren. Vervolgens is de beoogde architectuur op Azure uitgewerkt. Er is voor een opzet gekozen waarbij een piek bij de ene service kan worden opgevangen met (op dat moment ongebruikte) capaciteit bij een andere service. De scheelt in benodigde overcapaciteit en dus kosten."

Uitdagingen en verbeterslagen

Jeroen Wolfslag: “Het project is soepel verlopen. De migratie van de databases bleek uiteindelijk een van de grootste uitdagingen, omdat bepaalde functionaliteiten in de oude omgeving niet ondersteund werden op Azure databases. Daarnaast zorgde de omvang van een database voor enkele issues. Vanwege bestaande regels bij AkzoNobel was de meest eenvoudige oplossing soms niet mogelijk. Desondanks hebben we met het team voor alle uitdagingen goede en pragmatische oplossingen kunnen bedenken.”
“We hebben als onderdeel van de migratie ook een aantal verbeterslagen door kunnen voeren, zoals de implementatie van een ander deployment model. De deployment is nu per applicatie opgezet volgens Continuous Delivery en er is gebruik gemaakt van Infrastructure as code. Door gebruik te maken van ARM templates kunnen Azure Resources op een betrouwbare manier aangemaakt worden. Hierdoor kunnen infrastructuur en applicaties herhaalbaar en consistent neergezet worden en nieuwe versies probleemloos uitgerold worden.”
Jelmer Kosters: “Met het volledige applicatie landschap op Azure zijn we klaar voor de toekomst. We kunnen nu eenvoudig capaciteit bijschalen, al dan niet tijdelijk. En we kunnen veel sneller nieuwe ontwikkelingen doorvoeren.”

Live

“De volledige migratie is zo voorbereid en getest dat de overstap naar de omgeving op Azure in één keer gemaakt kon worden. Door goed samen te werken en elkaar te vervangen tijdens vakanties e.d., hebben we de velocity gedurende het project kunnen behouden. Hierdoor hebben we het project binnen het gestelde budget kunnen afronden.”

AkzoNobel was als opdrachtgever nauw betrokken bij het project en regelmatig aanwezig, waardoor de samenwerking en communicatie tussen AkzoNobel en het team erg soepel verliep.

Heb je ook applicaties die verouderd zijn of die je naar de cloud zou willen migreren, maar weet je niet waar je moet beginnen? Ontdek alles over applicatie modernisering in de gratis whitepaper 'Survivalgids voor digitalisering en disruptie' of neem contact met ons op via 085 - 487 52 00.

 

Project: Migratie Applicatie omgeving
Organisatie: AkzoNobel Decorative Paints
Branche: Chemie
Producten/diensten: Microsoft Azure