OplossingenDelta-NSecurity Awareness Program

In de dynamische wereld van MKB's is security awareness een onontbeerlijk fundament van cybersecurity. Het bewustzijn van dreigingen en de vaardigheid om ze te identificeren en te ontwijken, zijn nu cruciaal voor de bescherming van digitale systemen en gegevens tegen cyberaanvallen.

Ruim 90% van de incidenten veroorzaakt door menselijk handelen

Een aanzienlijk deel van de cybersecurity-incidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Volgens verschillende onderzoeken en studies kan dit percentage oplopen tot boven de 90%. Deze menselijke fouten zijn veelal onopzettelijke acties, zoals het klikken op links in phishing-e-mails, nalatigheid bij het onderhouden van beveiligingsupdates en het gebruik van zwakke wachtwoorden.

Ook onveilige praktijken, zoals het delen van vertrouwelijke informatie via onbeveiligde kanalen, kan leiden tot ernstige beveiligingsincidenten.

security

Security awareness training

Security awareness is van essentieel belang om je als organisatie te wapenen tegen cybercriminaliteit. Zowel het management als de medewerkers moeten zich bewust zijn van de verschillende cyberdreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en begrijpen hoe te handelen om zichzelf en bedrijfsinformatie te beschermen. Dit omvat het herkennen van phishing-pogingen, het creëren en gebruiken van sterke wachtwoorden, het regelmatig bijwerken van software en het begrijpen van de risico's van het delen van gevoelige informatie online.

Vis Security awareness training kun je dit bewustzijn vergroten.

Toename ransomware-aanvallen in het afgelopen jaar,

waarvan meer dan 50% gericht op kleine bedrijven!

Security awareness programma

Omdat het creëren van bewustzijn geen eenmalige actie is, hebben wij een security awareness jaarprogramma ontwikkeld. Dit programma wordt geïntegreerd binnen de HR cyclus van jouw organisatie en bevat diverse onderdelen waaronder:

Een assessment

Om kennis te maken met jouw bedrijfsprocessen, beleidsvormen en de huidige staat van je informatiebeveiliging, voeren wij een assessment uit.
Deze nulmeting dient om de prioriteiten en intensiteit van het programma vast te kunnen stellen.

Security awareness trainingen

We verzorgen diverse trainingen om medewerkers bewust te maken, kennis te geven en te leren reageren op bedreigingen zoals: phishing, malware & ransomware en social engineering.

Security awareness integratie

In de onboarding en offboarding van jouw organisatie vinden cybersecurity introductiesessies plaats. Deze sessies bevatten alle informatie voor nieuwe werknemers om betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Gesprekken met nieuwe collega's over beleid en advies over het beheren van bedrijfsmiddelen en toegangsrechten zijn ook inbegrepen.

Phishing simulaties

We voeren phishing simulaties uit om de bewustwording te vergroten, reacties en de responsiviteit te testen en om jouw beveiligingsmaatregelen rondom phishing te kunnen beoordelen.

Tabeltop sessies

We verzorgen tabletop-sessies om het incidentresponsproces voor beveiligingsincidenten te simuleren, te oefenen, te verbeteren en te evalueren.

Wargames

Realtime wargames om incidentrespons te kunnen beoefenen op effectiviteit en snelheid.

Nieuwsberichten en blogs

Regelmatige verspreiding van actuele berichten en blogs over informatiebeveiliging die relevant zijn voor jouw organisatie, draagt bij aan het bewustzijn van informatieveiligheid. Bovendien moedigt het medewerkers aan om actief betrokken te zijn bij informatiebeveiligingskwesties.

Het resultaat van het awareness programma

Verhoogd bewustzijn

Medewerkers worden bewuster van de potentiële gevaren en bedreigingen op het gebied van cybersecurity, zoals phishing-aanvallen, malware, en social engineering.

Verminderd risico

Door training en educatie leren medewerkers hoe ze veiliger online kunnen handelen, waardoor het risico op succesvolle cyberaanvallen wordt verminderd.

Verbeterde naleving beleid

Medewerkers begrijpen de relevante beleidsregels en procedures met betrekking tot cybersecurity beter en zijn daardoor meer geneigd om deze na te leven.

Snellere detectie en respons

Medewerkers worden beter getraind in het herkennen en melden van verdachte activiteiten, zodat potentiële bedreigingen sneller opgespoord en aangepakt kunnen worden.

Security awareness integratie
Bescherming van gegevens

Een groter risicobewustzijn draagt bij aan de bescherming van gevoelige gegevens en vertrouwelijke informatie, cruciaal voor het behoud van de reputatie en klantvertrouwen.

Versterking veiligheidscultuur

Security awareness bevordert een cultuur van veiligheid binnen de organisatie, waardoor medewerkers cybersecurity als een gedeelde verantwoordelijkheid gaan zien.

Kostenbesparing

Het voorkomen van datalekken en beveiligingsincidenten kan je je hoge kosten besparen voor schadeherstel, boetes, juridische kosten en het verlies van klantvertrouwen.

Verbeterde reputatie

Aantoonbare cybersecurity-inspanningen versterken je reputatie als betrouwbaar en verantwoordelijk, wat een concurrentievoordeel kan opleveren.

Goed voorbereid op cyberdreigingen

Wil je de kans op cybersecurity-incidenten aanzienlijk verkleinen? Zorg er dan voor dat je medewerkers zich bewust zijn van de risico's en weten hoe ze moeten handelen.

Ons Security Awareness programma is erop gericht het bewustzijn onder medewerkers op alle facetten te vergroten en te onderhouden. Wil je meer weten over de afstemming van dit programma op jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of plan direct een online gesprek in.

Vertel mij meer over het Security Awareness Programma