DevelopmentIs jouw bedrijfscultuur wel klaar voor een digitale transformatie?

Is jouw bedrijfscultuur wel klaar voor een digitale transformatie?

De meeste mensen zijn in zekere mate gebiologeerd door technologie. Dat veel digitale transformaties desondanks falen, komt onder meer doordat de heersende bedrijfscultuur technologische innovatie in de weg staat. En dat zijn echt niet alleen organisaties met relatief veel oudere werknemers. Om toch succesvol te transformeren, zul je dus voldoende aandacht moeten besteden aan de heersende bedrijfscultuur. Zijn jouw medewerkers klaar voor een digitale transformatie?

Is jouw bedrijfscultuur wel klaar voor een digitale transformatie?

Experimenteren en autonomie

Idealiter zit veranderen en nieuwe dingen proberen in de genen van een organisatie en haar medewerkers. Er is volop ruimte voor experimenteren (liever een foutje te veel dan een kansje gemist), er is veel autonomie voor medewerkers en samenwerken (uiteraard anytime en anywhere) is key. Ook zullen open discussies (geïnitieerd vanuit het management) over hoe de digitale transformatie invloed zal hebben op toekomstige rollen en processen bijdragen aan draagvlak en adoptie binnen jouw organisatie. Hier ontstaat ook inzicht of de te verwachten boost aan de innovatie, de investeringen en de risico’s, op de lange termijn de moeite waard zullen zijn om deze stap te nemen. De kans is echter levensgroot dat jouw organisatie (nog) niet aan dit beeld voldoet.

Anders werken en communiceren

Volgens onderzoeken van McKinsey en Harvard Business Review is bijna 70% van de initiatieven op het gebied van (digitale) transformatie niet succesvol. Vaak blijken bedrijfsculturele factoren zoals gebrekkige communicatie en wijzigingsstrategieën de belangrijkste boosdoeners. Ook het onvermogen van (project)managers om alle teams te betrekken die door de verandering worden geraakt, is een belangrijke oorzaak. Om een digitale transitie te laten slagen, moet dus niet alleen de nieuwe technologie juist worden geïmplementeerd, maar moet ook de manier waarop mensen werken en communiceren in meerdere opzichten worden aangepakt. En niet alleen op de afdelingen ICT en marketing, maar op alle niveaus en afdelingen van het bedrijf.

Agile samenwerken

Dit vraagt in de praktijk nogal eens om overtuigingskracht richting directie en management, die een digitale transformatie in veel gevallen meer als kostenpost dan als strategisch wapen zien. Zijn zij eenmaal ‘om’, dan is het zaak om ervoor te zorgen dat de gehele organisatie agile gaat werken. Werk langdurige interne processen en procedures daarom zo snel mogelijk de deur uit. Stel ook duidelijke operationele doelen van de digitale transformatie. Wil je vooral meer omzet? Of ligt de focus op het verbeteren van je dienstverlening en klantervaring? Of bijvoorbeeld op het creëren van awareness? Vergeet ook niet behaalde (deel)successen, waar ze ook in de organisatie behaald zijn, met iedereen te delen en te ‘vieren’.

Digitale transformatie en bedrijfscultuur

Een succesvolle digitale transformatie moet in overeenstemming zijn met de cultuur en waarden van de organisatie. Een intern verlies aan vertrouwen in de bedrijfscultuur kan invloed hebben op de productiviteit, de initiatieven en het welzijn van de werknemers. Een trage of pessimistische invoering van nieuwe digitale technologieën kan leiden tot gemiste doelstellingen en tot een verlies aan concurrentievermogen, opbrengst en merkwaarde. Een bedrijfstransformatie werkt het beste wanneer alle onderdelen van een organisatie, inclusief haar externe partners en klanten, flexibel en onderling verbonden zijn. Hoogwaardige informatie wordt doorgegeven door het hele bedrijfsecosysteem, zodat alle betrokkenen kunnen samenwerken en zo kunnen helpen de doelen van de organisatie te realiseren.

Business Scan

De Business Scan van Delta-N is jouw startpunt voor een effectieve digitale c.q. cloudtransitie, waarbij we specifiek de aandacht vestigen op de rol van digitale transformatie en bedrijfscultuur in jouw organisatie. Dus niet alleen van de IT-omgeving, maar ook van de bedrijfsprocessen, de cultuur binnen de organisatie en de digitale vaardigheid van jouw medewerkers. Met de roadmap die we vervolgens samen met jou opstellen om te komen tot een moderne digitale organisatie kun je direct aan de slag. Uiteraard kunnen wij je ook verder begeleiden. Hoe het precies werkt, lees je hier.

Aleksander van 't Hooft, Business Unit Manager

" width="20" height="20">

  • Wil jij ook dagelijks Mederne Applicaties bouwen? Bekijk vacatures!