DevelopmentGPT, GenAI en taalmodellen: hype of ongekende transformatie?

GPT, GenAI en taalmodellen: hype of ongekende transformatie? 

Generatieve AI heeft de potentie om onze organisaties binnen 3 jaar significant te transformeren, zegt 86% van de leidinggevenden in Nederland (bron: The State of Generative AI in the Enterprise, Deloitte 2024). Lees hier waarom het cruciaal is dat ook jouw organisatie nu al start met het verkennen van de mogelijkheden.

AI: hype of transformatieDe eerste AI successen

Nadat met ChatGPT-3 eind 2022 een grote technologische sprong is gemaakt, zijn early-adopters snel aan de slag gegaan. Hiervan zijn het afgelopen jaar de eerste resultaten van pilots en experimenten binnengekomen. De potentie wordt duidelijk waargemaakt: 

  • Klarna's AI-klantenservice heeft al 2,3 miljoen klachten afgehandeld, met 33% betere prestaties (bron) 
  • Khanacademy's AI 'docent' ondersteunde in een pilot 65.000 leerlingen. Door niet direct het antwoord weg te geven, maar leerlingen de juiste vragen te stellen, kan Khanmigo leerlingen verder helpen in vakken zoals wiskunde en geschiedenis. (bron) 
  • Deloitte gaat vanaf 2024 iedere accountantscontrole met AI ondersteunen (bron) 

 Deze eerste resultaten zijn dus zeer positief. Het succesvol implementeren van deze techniek brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Om niet achterop te raken en te leren wat generatieve AI voor jouw organisatie kan betekenen is het daarom belangrijk om op tijd te beginnen. Zo behaal je niet alleen waardevolle resultaten op korte termijn, maar leer je ook de mogelijkheden op lange termijn in je voordeel te gebruiken. 

 In dit artikel wordt een aantal van deze uitdagingen benoemd, en word je meegenomen in welke realistische verwachtingen je op dit moment al van generatieve AI kunt hebben. 

De hype voorbij: realistische verwachtingen van generatieve AI 

Generatieve AI heeft dus al concrete waarde laten zien, maar veel organisaties moeten dit nog ervaren. Als je organisatie leunt op kennisintensief werk, kampt met tekorten of digitale producten aanbiedt, dan kan AI nu al grote waarde toevoegen: 

Kenniswerkers ondersteunen: AI kan helpen bij het snel vinden en creëren van documentatie voor bijvoorbeeld ontwikkelaars of consultants. Dit kan veel tijd besparen en de kwaliteit van het werk verhogen.

Personeelstekorten aanpakken: Op afdelingen als HR, Sales, en Marketing kan AI taken zoals het schrijven van teksten ondersteunen, waardoor werkdruk vermindert en de kwaliteit omhoog gaat.

Digitale producten verbeteren: AI biedt veel kansen om administratieve taken in digitale producten te verminderen, processen hierin te automatiseren of personaliseren en de mogelijkheden van je applicaties te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van spraak naar ingevulde formulieren in een administratieve applicatie. Door de tekst te analyseren kan generatieve AI de handelingen die normaliter in je applicatie gebeuren automatisch uitvoeren. Ook het onboarden van nieuwe gebruikers of organisaties kan worden versneld: met bestaande ongestructureerde documenten kan generatieve AI direct aan de slag om dit te kunnen gebruiken in het nieuwe systeem.

Innovatieve nieuwe producten ontwikkelen: Raakt AI aan de kern van je huidige bedrijfsmodel (bijvoorbeeld: kennisbanken, juridisch werk, content creatie of het leveren van SaaS applicatie(s)), dan is nu het moment om de transitie naar het ontwikkelen van nieuwe generatieve AI producten in te zetten om voorop te blijven lopen in de markt. 

 

Beperkingen en uitdagingen van AI

Generatieve AI kan een boost geven aan je productiviteit, maar het is geen wondermiddel. Het stellen van realistische verwachtingen van generatieve AI-implementatieis is daarom essentieel. Laat je niet meeslepen in de hype dat ieder probleem van begin tot eind met generatieve AI is op te lossen. 

Erken de beperkingen van AI: AI-systemen zijn niet perfect en kunnen fouten maken. Het is daarom een steeds belangrijkere skill om te weten voor welke taken AI het best ingezet kan worden om er het meeste uit te halen. Door ervaringen op te doen met generatieve AI leer je de sterke en zwakke punten in jouw vakgebied kennen. 

Focus op adoptie: Een veelvoorkomende uitdaging is het effectief inzetten van deze technologie. Onzekerheid over wat te vragen of hoe het te gebruiken komt vaak voor. Training en het ontwikkelen van specifieke voorbeeld 'prompts' kunnen daarom helpen om meer uit generatieve AI te halen. 

state of generative AI in the enterprise

Bron: State of Generative AI in the Enterprise, Deloitte

Het tijdperk van generatieve AI is nu

De technologische ontwikkelingen op het vlak van AI hebben sinds 2022 niet stil gestaan. Het ecosysteem wordt steeds rijker met tools zoals Microsoft CoPilot. Hiermee kan veilig gebruikgemaakt worden van AI met (gevoelige) bedrijfsgegevens binnen de werkplek. Nieuwe taalmodellen komen wekelijks uit met steeds betere prestaties, zoals recentelijk Claude Opus en Gemini Ultra. Ook OpenAI komt onvermijdelijk met nieuwe, nog krachtigere modellen die nieuwe mogelijkheden bieden.

Met deze ontwikkelingen wordt het steeds logischer om generatieve AI te gaan toepassen. De lessen die nu getrokken worden zullen des te waardevoller zijn naar mate de technologie groeit en bestaande oplossingen hebben al een aantoonbare toegevoegde waarde.

Kortom het is cruciaal om nu al te starten met AI. Experimenteer en denk na over mogelijke toepassingen voor jou organisatie. Weet je niet hoe je moet starten of oop je tegen specifieke uitdagingen aan? Neem dan vooral contact met ons op, we wisselen graag van gedachten!

Jeroen van Steijn, Consultant Data & AI

  • Wil jij ook dagelijks Mederne Applicaties bouwen? Bekijk vacatures!