DevOps Assessment

Veel organisaties die zich voor een belangrijk deel richten op software ontwikkeling begrijpen dat het snel kunnen inspelen op de wensen van klanten in de huidige tijd van levensbelang is. Om dit goed te kunnen doen is DevOps de belangrijkste schakel. Maar waar moet je nu beginnen wanneer je als organisatie het DevOps proces wilt verbeteren? Weten hoe je nu presteert is cruciaal om gericht te kunnen verbeteren. Het uitvoeren van een DevOps Assessment helpt de huidige situatie in kaart te brengen.

Online DevOps Assessment

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze jarenlange ervaring hebben wij een Online DevOps Assessment ontwikkeld. Dit is een online meting die organisaties helpt te bepalen waar ze staan en waar verbeteringen het meeste opleveren. Hiervoor vullen alle teamleden die direct betrokken zijn bij de voortbrenging van de software een online vragenlijst in. Deze online meting is gebaseerd op een wereldwijd erkende methodiek en geeft een goed beeld van de prestaties op 21 DevOps competenties. Doordat het invullen slecht 20 minuten per teamlid kost, is de impact op de dagelijkse operatie beperkt.

Online DevOps Assessment

DevOps Competenties

Het DevOps assessment meet de prestaties op basis van 21 competenties. Competenties zijn belangrijke processen en practices waarvan is aangetoond dat ze voorspellend zijn voor IT-prestaties. Deze vallen in vier hoofdcategorieën:

Technische competenties

Dit zijn competenties die een essentieel onderdeel zijn van Continuous Delivery, zoals: het gebruik van versiebeheer, testautomatisering, deployment automatisering, trunk-based development en shift-left op security.

Proces competenties

De software-industrie heeft veel ideeën geleend van lean manufacturing die onze manier van werken verbeteren. Voorbeelden van process competenties zijn: visualisatie van werk (zoals dashboards), klein maken van werk (waardoor een snellere flow mogelijk is) en WIP-limieten.

Meet competenties

Meet competenties omvatten bijvoorbeeld het gebruik van statistieken om zakelijke beslissingen te nemen en toepassen van monitoring.

Cultuur competenties

De cultuur competenties omvatten bijvoorbeeld het plezier in het werk en het stimuleren van leren voor een individu en team.  Elke categorie van competenties is belangrijk om veranderingen in een organisatie echt te stimuleren en te ondersteunen.

Verbeteradvies

De uitkomsten van het DevOps assessment ontvang je in de vorm van een verbeteradvies. Hierin wordt met heldere grafieken inzichtelijk gemaakt hoe jouw organisatie scoort op de 21 DevOps competenties. En hoe dit zich verhoudt tot het gemiddelde. Dit rapport bevat tevens een advies over welke competenties je het best op zou kunnen pakken. Deze verbeteringen kun je zelf oppakken, maar Delta-N kan je hier ook geheel of gedeeltelijk bij ondersteunen.

Daarom een DevOps Assessment

De belangrijkste redenen om het Online DevOps Assessment te doen zijn:

 • Het geeft een compleet en objectief beeld van waar je staat en waar jouw investeringen het meeste rendement hebben.
 • Meten is weten. Het is goed om te bepalen of er daadwerkelijk een verbetering is gerealiseerd. Door het assessment elke 6 of 12 maanden ter herhalen, krijg je inzicht in de gerealiseerde verbetering. Heeft de investering het juiste effect gehad? Zijn we inderdaad beter geworden? Waar moeten we ons nu op gaan richten?
 • Het DevOps Assessment omvat een vergelijking van de uitkomsten met de gemiddelde scores. Hierdoor kun je zien hoe je het als organisatie doet ten opzichte van de markt.
 • Het DevOps Assessment is onderdeel van ons DevOps Program, dat je de houvast biedt om jouw DevOps daadwerkelijk te gaan verbeteren.

DevOps Program

Om ervoor te zorgen dat de uitkomst van de DevOps meting daadwerkelijk het startpunt vormt van een structurele verbetering van jouw prestaties is er het DevOps Program. Het DevOps Program is een laagdrempelig programma, dat naast het DevOps Assessment met verbeteradvies ook een aantal elementen bevat die je direct helpen jouw DevOps te verbeteren, zoals DevOps Consultancy en Azure DevOps Support.

De eerste stap naar verbetering

Wil je meer weten over ons DevOps Assessment zodat je gericht aan de verbetering van jouw DevOps kunt werken? Of wil je advies of ondersteuning bij het doorvoeren van verbeteringen in jouw ontwikkelproces? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of op 085 - 487 52 20.

Neem contact met ons op

 • Antoin van der Ben

  Account Manager

  Plan een meeting

  • LinkedIn
  • Mail
  • Telefoon
  Bel: 085 – 487 52 23
  E-mail: antoinvdb@delta-n.nl
  Connect met Antoin
  invisible box
 • Blijf volledig op de hoogte