DevOpsContinuous Delivery: Efficiënte softwarelevering voor klantwaarde

In de dynamische wereld van IT is het leveren van waarde aan klanten van cruciaal belang. Continuous Delivery (CD) speelt hierin een sleutelrol. Maar wat houdt CD precies in en hoe draagt het bij aan de efficiëntie en klanttevredenheid van IT-teams en organisaties? In dit blog duiken we dieper in de wereld van Continuous Delivery en belichten we de voordelen ervan.

Je hoort vaak de term CI/CD, wat staat voor Continuous Integration/Continuous Delivery. Deze term is echter onvolledig. CI is slechts een onderdeel van CD en omvat meer, zoals Continuous Testing. Daarnaast wordt er vaak gedacht dat CD simpelweg het hebben van pipelines is. In dit blog duiken we dieper in de wereld van Continuous Delivery en belichten we de voordelen.

De voordelen van Continuous Delivery

Wat is Continuous Delivery?

CD is het proces van het continu leveren van waarde aan de eindklant door middel van kleine, frequente releases. Binnen dit proces zijn alle stappen dusdanig gestroomlijnd dat het releasen van nieuwe features gemakkelijk en comfortabel kan geschieden. Binnen veel organisaties vindt men het namelijk spannend om een nieuwe versie van een applicatie te introduceren. ‘Hebben we alles goed getest?’, ‘Werken alle interfaces?’, ‘Wat als het fout gaat?’ zijn vragen die je in een dergelijke situatie hoort.

CD levert in de basis op dat het gehele proces dusdanig geoptimaliseerd is, dat we ons comfortabel voelen bij het releasen van nieuwe versies van onze applicaties. En dat we dit altijd, gepland of ongepland, kunnen doen. Met gepland bedoelen we wijzigingen die ingepland zijn, zoals normale sprintwerkzaamheden. Met ongepland bedoelen we wijzigingen die voortkomen uit bijvoorbeeld fouten/bugs, verstoringen of het repareren van beveiligingslekken.

Een van de grootste voordelen van Continuous Delivery is het verminderen van risico's die gepaard gaan met software releases. Door in kleinere werkpakketten te werken, blijven wijzigingen vers in het geheugen van ontwikkelaars. Als er iets misgaat, kunnen ze snel aanpassingen doorvoeren, waardoor downtime en potentiële schade worden geminimaliseerd.

Het fundament van Continuous Delivery

  • Continuous Integration (CI) is het verschijnsel dat het werk van het ontwikkelteam continue geïntegreerd wordt, waardoor ontwikkelaars en testers op basis van één waarheid werken.
  • Continuous Testing (CT) zorgt voor continue kwaliteitscontrole en feedback. Bij elke kleine wijziging weten we als team of we nog in controle zijn. We automatiseren veel tests, maar gebruiken ook exploratory tests om te leren.
  • Configuration Management (CM) regelt hoe we omgaan met zaken zoals defecten, storingen, en het beheren van capaciteit en resources in ons proces.

Voordelen van Continuous Delivery

  • Verminderd Risico: Door frequente, kleinere releases wordt het risico van grote, complexe releases verminderd.
  • Snellere Time-to-Market: Met CD kunnen organisaties snel wijzigingen doorvoeren en direct de effecten zien.
  • Efficiëntie: Automatisering en kleinere releases maken het proces efficiënter en verminderen fouten.
  • Hogere kwaliteit: Door automatisering en snelle feedback (ook door de eindgebruiker) zal de software een hogere mate van kwaliteit hebben
  • Blije Developers: Teams ontvangen directe feedback, wat leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid.

Hoewel de initiële investering in automatisering kosten met zich meebrengt, leidt de verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid op de lange termijn tot aanzienlijke kostenbesparingen. Vooral op het gebied van infrastructuur, testen en ondersteuning. Organisaties voelen zich comfortablere bij het uitbrengen van nieuwe versies. Dit zorgt ervoor dat eindgebruikers voortdurend nieuwe functies krijgen aangeboden, die de organisatie helpen om de omzet te vergroten of kosten te verlagen. Doordat hierdoor het leerproces versneld wordt (wat werkt en wat niet), kan er snel bijgestuurd worden.

Het verschil tussen deployen en releasen

De begrippen Continuous Delivery en Continuous Deployment worden regelmatig door elkaar gehaald. Er zit echter een verschil tussen deployen en releasen. Deployen is installeren van een nieuwe versie van de software. Dit wil niet zeggen dat de nieuwe functionaliteit ook aangeboden wordt aan de eindgebruiker. Releasen is het daadwerkelijk aanbieden van nieuwe functionaliteit aan de eindgebruiker. We maken binnen CD onderscheidt tussen releasen en deployen, omdat functionaliteiten soms nog niet af zijn. Omdat we altijd in een staat willen verkeren dat de software deploybaar is kunnen feature toggles gebruikt worden. Feature toggles zijn schakelaars binnen een applicatie waarbij functionaliteiten door middel van configuratie wijzigingen eenvoudig aan- en uitgeschakeld kunnen worden.

Kostenbesparing of enabler voor innovatie?

Bespaart Continuous Delivery kosten? Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Organisaties die alleen CD willen adopteren vanwege automatisering en die denken daarmee kosten te besparen zullen bedrogen uitkomen. Wat CD primair oplevert is dat we eerder en veiliger software kunnen leveren aan onze eindgebruiker en sneller bij kunnen sturen doordat we als organisatie sneller leren. Dit zorgt ervoor dat een organisatie effectiever waarde kan leveren en daarmee kan innoveren. Secondair zorgt CD er voor dat processen geoptimaliseerd worden en handmatige stappen worden geautomatiseerd. Dit vereist een grote investering van een organisatie om deze efficiëntie te bereiken.

In onze whitepaper ‘Op zoek naar de juiste balans tussen innovatie en stabiliteit’ gaan we dieper in op innovatie.

Technologieën voor Continuous Delivery

Voor een succesvolle implementatie van CD is de inzet van diverse tools en technologieën essentieel. Pipeline tooling, zoals aangeboden door Microsoft en Github, speelt een cruciale rol. Daarnaast zijn security scanning, code-analyse en testautomatiseringstools van groot belang. Monitoring tools zoals Application Insights of ELK helpen mee om te zien wat er in productiesystemen gebeurt.

Hoe implementeer je Continuous Delivery?

Continuous Delivery is een reis van continue leren en veranderen die nooit stopt. Processen, tools en werkwijzen worden constant bijgestuurd. CD is daarmee geen doel maar een middel om te zorgen dat je als organisatie eerder en veiliger waarde levert met een hoge mate van tevredenheid voor zowel de ontwikkelaars als de klant.

Deze reis is voor elke organisatie anders en kent geen vast verloop. We beginnen met het uittekenen van het software realisatieproces met behulp van Value Stream Mapping. Hiermee ontdekken bottlenecks binnen het proces, zodat we deze kunnen aanpakken.

Ondanks dat de reis voor veel organisaties anders is, zien we ook wel een aantal overeenkomsten. Zo is applicatiearchitectuur binnen CD erg belangrijk. Applicaties dienen namelijk eenvoudig testbaar en deploybaar te zijn. Zijn ze dit niet, dan kunnen dit bottlenecks worden als het gaat om testen en het automatisch deployen van deze applicaties. Daarnaast zien we dat binnen veel organisaties aandacht moet zijn voor cultuur. Openheid, veiligheid en een cultuur waar er geleerd kan worden zijn zeer belangrijk binnen CD.

Ook meer waarde voor gebruikers creëren?

Continuous Delivery zorgt ervoor dat je meer waarde voor je gebruikers creëert door op een efficiëntere, effectievere en veiligere manier software te leveren.

Geïnteresseerd in hoe Continuous Delivery jouw organisatie kan transformeren? Neem contact op, en ontdek hoe wij je kunnen helpen de stap naar de toekomst te zetten.

Joost Voskuil, DevOps Consultant

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!