DevOpsVijf verborgen parels in Azure DevOps

Vijf verborgen parels in Azure DevOps

Elke drie weken wordt er nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Azure DevOps (voorheen Visual Studio Team Services (VSTS)). Dat is zoveel informatie, dat je af en toe het zicht verliest op alle prachtige functionaliteiten. In dit artikel belichten we 5 functionaliteiten die wij ze erg waardevol vinden en waarvan we merken dat ze bij onze klanten niet of nauwelijks bekend zijn.

My Work Item Activity

Via Work Items worden backlogs gevuld, task boards bijgehouden, bugs geregistreerd et cetera. Vaak zijn er maar een paar Work Items relevant voor de gebruiker. In de “My Activity” view zie je recente activiteit van jezelf met betrekking tot Work Items. Dit geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag met welke Task je nou recent mee bezig was, of welke Bug je laatst bekeken hebt. Het scherm is beschikbaar vanuit de landingspagina van je Azure DevOps account (https://[naam vsts account].visualstudio.com) > My work items > My activity.

Hosted build agent minutes used

Wanneer je gebruik maakt van de hosted build agent (build agents onderhouden door Microsoft) zit daar standaard een limiet van 240 minuten per maand op. Wanneer je alleen van deze build agent gebruik maakt, is het handig om te kunnen zien hoeveel van die 240 minuten al gebruikt is. Dat vind je op de instellingen pagina van het account:

Import Git repo

Git repositories zijn sinds TFS 2013 beschikbaar naast de reeds bestaande TFVC (Team Foundation Version Control) repositories. Het is mogelijk om in hetzelfde Team Project zowel een TFVC repo te hebben als meerdere Git repos. Soms is het handig om een Git repo over te hevelen van het ene naar het andere Team Project. Hoewel je dit kunt uitvoeren door de repo lokaal te klonen en vervolgens naar een andere remote te pushen, kan het ook op een andere manier. Wanneer je een nieuwe repo maakt in VSTS krijg je de mogelijkheid een repo te importeren. Dit kan ook een andere VSTS repo zijn. Hiervoor volg je deze stappen:
1. Maak een personal access token (PAT) aan

2. Ga naar de bron repo en kopieer de URL (deze ziet er als volgt uit: https://[naam VSTS account].visualstudio.com/[naam Team Project]/_git/[naam repo])
3. Ga naar het doel Team Project en maak een nieuwe repo aan (geen readme of gitignore toevoegen)
4. Klik import
5. Plak de Clone URL en vink “Requires authorization” aan, voer je eigen username in en plak de PAT die je in stap 1 aangemaakt hebt. Klik uiteindelijk op “import”

Na verloop van tijd zou de import klaar moeten zijn en kun je de oude repo verwijderen!

Automatisch een bug aanmaken bij een gefaalde Build

Wanneer een build faalt is het zaak dit zo snel mogelijk op te lossen. Sommige teams laten hun werkzaamheden volledig leiden door Work Items. Dan is het handig als er automatisch een Work Item aangemaakt wordt wanneer een build faalt. Deze mogelijkheid zit standaard ingebouwd in build. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk een type Work Item te kiezen en bijvoorbeeld specifieke waardes in velden te plaatsen:

Code search voor AVG/GDPR compliancy

Voor de AVG/GDPR wetgeving is het van belang controle te hebben over persoonsgegevens wat betreft bewaartermijn, toegang et cetera. Sommige bedrijven slaan bijvoorbeeld CSV bestanden op waarin persoonsgegevens opgenomen zijn voor bijvoorbeeld testdoeleinden of batchupdates. Vanuit het oogpunt van de wetgeving is het van belang om hier zicht op de hebben. Dit is mogelijk via Code Search in VSTS. Hiervoor dient eerst de “Code search” extensie (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms.vss-code-search) geïnstalleerd te worden. Na installatie heeft deze extensie de tijd nodig om de code te indexeren. Nadat de indexering afgerond is kan er gezocht worden (vanaf de homepage van het account);

Zorg er wel voor dat er “Search code in this collection” staat. Met het pijltje naar beneden kan een andere keuze gemaakt worden. Vervolgens zorgt ext:csv ervoor dat er alleen op CSV bestanden gezocht wordt en met “bsn” wordt in de inhoud van de bestanden gezocht op het woord “bsn”.

Op de hoogte blijven van de nieuwe features in Azure DevOps? We verzorgen ieder kwartaal een gratis webinar waarin we de nieuwste mogelijkheden doorlopen: Webinar Nieuw in Azure DevOps.

Fokko Veegens, DevOps Consultant