NieuwsCloud SolutionsOndertekening convenant ‘Laat kennis werken’

Convenant over samenwerking Hogescholen en bedrijfsleven

14-12-2022 Vandaag is op het kantoor van Delta-N het convenant ‘Laat kennis werken’ ondertekend. Doel van dit convenant is te komen tot een nog betere aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Het convenant is ondertekend door de voorzitters Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen), Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland). Als locatie is gekozen voor het kantoor van Delta-N vanwege het goede voorbeeld dat de al jarenlange nauwe samenwerking van Delta-N met de ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool vormt.

Ondertekening convenant 'Laat kennis werken'

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in deze intensivering van de samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In het vandaag ondertekende convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt.

Feestelijke ondertekening convenant

Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Onze inzet bij deze samenwerking met het bedrijfsleven is te waarborgen dat onze hbo studenten met wat ze geleerd hebben, zo goed en zo lang mogelijk een bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. In een tijd waarin beroepen zo snel veranderen is het essentieel om ook op landelijk niveau hierop de handen ineen te slaan.”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: “We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen.”

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW: “We gaan behalve op sectoraal niveau nu ook landelijk samenwerken. Zo veel mogelijk maatwerk is dan ook het doel van de sectortafels die we hebben ingericht en die we nog verder gaan uitbouwen.”

Samenwerking Haagse Hogeschool en Delta-N

Tijdens de bijeenkomst vertelden docent Gerda in 't Veld en (voormalig) student Niels Witte van de ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool samen met Fokko Veegens van Delta-N over hun samenwerking. Door de samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en Delta-N vanuit alle drie de perspectieven te belichten, werd duidelijk dat de samenwerking voor alle partijen voordelen biedt. “Door de nieuwste ontwikkelingen uit de beroepspraktijk toe te voegen, wordt de opleiding voor de studenten niet alleen actueler maar ook aantrekkelijker. Voor ons is het een voordeel dat we regelmatig jong talent kunnen binnenhalen”, aldus Marcel Timmers, directeur bij Delta-N.