Delta-NMaak van je cloud transformatie geen IT-feestje

Maak van je Cloud transformatie geen IT-feestje

De Cloud belooft enorme voordelen. Toch kunnen, volgens Harvard Business Review, veel bedrijven zijn niet in staat om een succesvolle Cloud Transformatie te verrichten. Waar 51% van de ondervraagden kostenvermindering of een toename van flexibiliteit verwachte, weet slechts 38% dit te bereiken. En slechts 29% van de ondervraagden heeft de verwachte versnelling van innovatie na adoptie van de Cloud kunnen realiseren.

Een digitale transformatie hoort geen IT feestje te zijn

Hoe haal je maximale waarde uit je Cloud oplossingen?

Wanneer je denkt aan een Cloud- of Digitale Transformatie is de link met technologie snel gelegd. Toch is technologie alleen niet genoeg om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van de Cloud. Ook het omarmen van verandering binnen de organisatie is belangrijk, net als het hebben van een overkoepelende strategie.


"Veel bedrijven onderschatten wat er nodig is om succesvol te zijn
in de Cloud. Er heerst een idee dat je er wel komt als je de juiste
tools inzet, maar mensen, cultuur en processen zijn net zo belangrijk."

 

Mensen

Belangrijk is de mensen te trainen met de tools om te gaan en, met elkaar samen te werken en er moet aandacht zijn  voor de wensen van het individu. Maar het team moet ook leren omdenken. Wanneer mensen worden vrijgemaakt van bepaalde IT-werkzaamheden, is het belangrijk te weten welke andere mogelijkheden de Cloud biedt. Ze moeten er ook voor open staan die nieuwe mogelijkheden tot sneller, efficiënter en veiliger werken toe te passen.

 

Cultuur

Ook cultuur speelt een belangrijk rol. Aan de kant van leiderschap wordt meer verwacht. Verandering en innovatie moeten altijd in het achterhoofd zitten. Waar de meeste organisaties traditioneel gezien functioneel zijn ingericht 'mensen met dezelfde  competenties in één team', is het nu van belang cross-functionele teams op te zetten waarin je verschillende competenties samenbrengt. Teams moeten diverser worden, meer verantwoordelijkheden krijgen en meer oplossingsgericht te werk gaan. Leiderschap zal een meer faciliterende dan sturende rol moeten gaan innemen.

Processen

Tot slot zijn ook de processen van belang. Processen vormen de basis voor het verder automatiseren van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan een goedkeuringsproces waar nu fysieke handtekeningen voor nodig zijn. Checks op bijvoorbeeld kwaliteit of conformiteit die nu handmatig plaatsvinden, kunnen vaak prima geautomatiseerd worden.

Wil je meer weten over hoe je maximale waarde uit je Cloud oplossingen haalt? Lees in ons ebook hoe je een transformatie effectief vorm geeft of plan een orienterend gesprek met mij in via onderstaande button. Ik help je graag verder.

Fokko Veegens, Cloud Transformatie Consultant

  • Cloud Transformatie Business Scan