DevOpsIndividuele interactie boven processen en tools

agileVaak worden Scrum en agile in één adem genoemd alsof het hetzelfde is. Agile is echter een manier van denken en Scrum is een framework – een aantal afspraken die gemaakt worden om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Scrum gebruikt echter wel de principes van agile. In serie van vier blogs zal ik de overeenkomsten en verschillen tussen agile en Scrum duidelijker maken door het Agile Manifesto en de agile principes aan de Scrum Guide te koppelen.

Voor dit blog gebruiken we de eerste regel van het Agile Manifesto:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Voor mij zijn de volgende drie principes het meest verbonden met deze zin uit het Manifesto:

Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.

Met andere woorden: een klant kan pas gebruik maken van software als de klant er ook daadwerkelijk bij kan. En we weten pas wat de klant van de aanpassingen vindt, nadat men er gebruik van gemaakt kan hebben.

De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen binnen en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.

Ik zie vaak dat de meeste communicatie via de mail gaat of zelfs nadat het besproken is toch nog bevestigd wordt in de mail. Communicatie bestaat niet alleen uit woorden, maar de non-verbale communicatie is minstens zo belangrijk. Daarnaast is met elkaar praten veel sneller: als iemand niet begrijpt wat je zegt, kan een opgetrokken wenkbrauw genoeg zijn. Vragen wat bedoeld wordt is sneller dan een vraag via mail stellen. Zelfs kanalen als Microsoft Teams en Slack verliezen kracht in communicatie als alles geschreven wordt. En dat geldt zeker voor programma’s om je Scrum proces te ondersteunen zoals Azure Devops en Jira.

Dit geldt zelfs nog meer als het gaat om communicatie met het development team. Mensen van buiten het team gebruiken vaak andere termen of  kennen misschien wel andere betekenissen aan bepaalde termen toe. Dan is een misverstand sneller uit de wereld geholpen als iedereen direct met elkaar praat.

Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.

Bij het vorige punt haalde ik het al aan: er ontstaat snel een misverstand als je niet dezelfde taal spreekt (zie ook ons blog over user stories). Door dagelijks met elkaar samen te werken, kun je op dagelijkse basis aanpassen wat je aan het maken bent. Je hoeft dus niet te wachten tot een formeel ‘event’ om duidelijk te krijgen of je als ontwikkelaar op de juiste weg zit of dat je aanpassingen moet maken.

Menselijke interactieScrum framework 

Scrum is als framework gebaseerd op deze principes, maar waar zie je deze basis terug in Scrum zelf?

Scrum stelt, dat er aan het einde van iedere sprint een werkend increment moet zijn. Maar ook, dat je meerdere keren per sprint een werkend increment mag opleveren. Eigenlijk geeft Scrum dus aan dat je minimaal één keer per sprint een compleet werkend pakket moet hebben. Als het over gebruikers gaat en wanneer zij er mee kunnen werken, zegt Scrum daar niets over. Dat is het typische van een raamwerk: je moet je aan de grenzen houden, maar hoe scherp je zelf die grenzen zet is toch echt aan jezelf.

Door aan het einde van een sprint een werkend increment op televeren, kan er in ieder geval inspectie plaatsinden door het team en stakeholders. Vertegenwoordigers van de klant en gebruiker zijn vaak de aangewezen personen in de organisatie om feedback te geven.

Scrum kent weinig vergadermomenten (of events). Door niet zo veel formele meetings te stellen is er dus al ruimte gegeven om informeel te communiceren met elkaar.

Een voorbeeld van directe communicatie die direct in de Scrum guide staat is bijvoorbeeld de Daily Scrum. Het event waarin het ontwikkelteam het plan afspreekt voor de volgende 24 uur om dichter bij de sprintgoal te komen.

Maar ook de andere Scrum Events en de wens om impediments zo snel mogelijk te melden zijn voorbeelden, waar directe face-to-face communicatie wenselijk zijn.

Het bekendste Scrum Event waarbij de business rechtstreeks met het ontwikkelteam praat, is de Sprint review. Doordat de “business”-mensen aan het einde van iedere sprint uitgenodigd worden, zien ze de vooruitgang richting het doel wat men voor ogen heeft.

Scrum zegt echter helemaal niets of mensen van de business bij andere Scrum evenementen aanwezig mogen zijn. Alleen wie aanwezig MOET zijn. Voorheen had de Scrum guide een metafoor met varkens en kippen (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicken_and_the_Pig). Deze is gelukkig uit de Scrum guide gehaald, maar gaf wel aan dat mensen die niet aanwezig hoeven te zijn, wel aanwezig mogen zijn. In de metafoor werd duidelijk, dat sommigen actief mee mogen doen en anderen passief mee mogen luisteren.

De drie bovenstaande voorbeelden maken duidelijk, dat Scrum je de ruimte biedt om zelf je werkwijze in te vullen. Het is echter wel goed om dicht bij het Agile Manifesto te blijven. Gebruik jij Scrum wel met het Agile Manifesto in gedachten?

Wil je een keer van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

Alex Roos, DevOps Consultant/Agile coach