DevOpsSuccesfactoren in DevOps, deel 3: proces

Veel softwarebedrijven zien DevOps al jaren als de heilige graal. Dat gaat zelfs ons iets te ver. Uit ervaring weten we echter dat het wel degelijk een uitstekende aanvliegroute is voor succesvolle softwareontwikkeling. In de reeks blogs over de ‘Succesfactoren van DevOps’ staat dit keer de factor proces centraal.

Continu waarde leveren met DevOps doe je zo

Klantfeedback zichtbaar maken

Om grip te krijgen en te houden op alle DevOps-processen, en daarmee continu waarde aan de eindgebruiker te kunnen leveren, moet klantfeedback duidelijk zichtbaar worden gemaakt voor het team. En wel zodanig dat alle teams die aan het product werken toegang tot deze informatie hebben. De feedback van de klant moet niet alleen zichtbaar zijn, maar is ook input voor de backlog zodat niet alleen nieuwe functionaliteiten worden gebouwd, maar ook bestaande functionaliteit wordt verbeterd of juist uitgefaseerd.

Visualiseren werk in de value stream

Om eindgebruikers doorlopend nieuwe functionaliteiten te kunnen aanbieden, moet je onder meer precies weten wanneer nieuwe functionaliteit de ontwikkelstraat binnenkomt en waar het zich daarna op enig moment precies bevindt. Met andere woorden: is het opgenomen in de backlog? Bevindt het zich in een sprint, zit het in de testfase of staat het klaar voor release? Door daarnaast gebruik te maken van value stream mapping heb je bovendien snel in de gaten in welke fase (bijvoorbeeld een sprint of test) de voortgang wordt vertraagd.

Opdelen in ‘hapklare brokken’

Met value stream mapping voorkom je dat je op de verkeerde plek gaat optimaliseren of onnodig een blik extra developers opentrekt. Het biedt tegelijkertijd inzicht in de kwaliteit van de betreffende functionaliteit in de verschillende fases. Om sneller waarde te leveren, is het verder raadzaam om werkzaamheden als het ware in kleine stukjes te hakken. Maar al te vaak gebeurt dat niet en wordt een vrij omvangrijk stuk functionaliteit pas na maanden opgeleverd. En weet je dus ook pas na maanden of je op de goede weg bent en of de betreffende functionaliteit ook echt waardevol is.

Change Approval Flow

Met name bij grotere organisaties wordt de flow nogal eens gefrustreerd door de aanwezigheid van een Change Advisory Board. Zeker wanneer die maar eens per twee, drie weken bijeen komt. Probeer in die gevallen het proces zo in te richten dat in elk geval wijzigingen met weinig of geen impact (bijvoorbeeld op esthetisch of registratievlak) ongestoord door kunnen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat eventuele fouten ook sneller kunnen worden hersteld.

Experimenteren

Tot slot houden we graag een kort maar krachtig pleidooi om teams meer ruimte te bieden om te experimenteren met tools, andere werkwijzen en bijvoorbeeld de inzet van Artificial Intelligence of Machine Learning. Hiermee voorkom je dat je een uitdaging altijd op dezelfde manier aanvliegt. En leren medewerkers dat er ook alternatieven zijn die in bepaalde gevallen beter werken.

Wil je weten hoe jouw team ervoor staat op het gebied van procesbeheersing binnen DevOps? Neem dan zeker even contact met ons op of vraag een gratis online DevOps-meting aan.

Bekijk ook deel 1 over cultuur en deel 2 over meten en monitoren als succesfactoren in DevOps.

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!