DevOpsSuccesvol veranderen: meten is verbeteren

Succesvol veranderen: meten is verbeterenWe meten wat af met z’n allen. Dat gaat tegenwoordig een stuk verder dan met het aloude meetlint. Er valt ook veel mee te winnen. In de Formule 1 geldt dat wel heel letterlijk, met al die big data die realtime in en rond de bolide worden gemeten en geanalyseerd. Daar kan het bedrijfsleven nog een puntje aan zuigen, zeker bij verandertrajecten. DevOps is hierop helaas geen uitzondering.

Pijnlijk

En dan te bedenken dat de gevolgen voor organisaties, ook die van u, beduidend verder gaan dan een verloren race of gemiste podiumplaats. Er zijn legio voorbeelden van verandertrajecten die vol enthousiasme zijn afgetrapt, maar waar men na een jaar, of twee, en talloze manuren en andere kosten verder maar weinig is opgeschoten. Best pijnlijk, vooral als de concurrentie hun progressie nou juist wel tussentijds heeft gemeten en, daar waar nodig, het verbetertraject erop heeft aangepast. En u daarmee dus stappen voor is.

Nulmeting van competenties

Bij Delta-N beginnen we elk verandertraject daarom met een nulmeting op een 21-tal DevOps-competenties. Voor zo’n assessment vullen alle teamleden die een directe bijdrage leveren aan software-ontwikkeling, zoals developers, testers en operations, een online vragenlijst in. Dit zijn dus niet functionarissen als scrum masters, product owners en projectleiders. Alle antwoorden van de verschillende teamleden op de diverse vragen leveren een totaalscore op tussen 0 en 100. Die score geeft een beeld van waar de organisatie op dat moment staat. De competenties zijn onder te verdelen in vier clusters: technisch, proces, meten en cultuur.

‘Zachte’ factoren

Er wordt onder andere gemeten in hoeverre men in staat is om snel in te spelen op veranderingen en nieuwe kansen in de markt, en het verstevigen van de eigen concurrentiepositie. Maar bijvoorbeeld ook hoe vaak productiereleases verkeerd gaan, hoe het staat met het plezier in het werk, de werkplekinrichting en de visualisatie van het gebruik van de oplossing door de eindgebruiker. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het dus meer om de ‘zachte’ factoren dan techniek en tooling. Voor maximaal drie competenties die de meeste aandacht nodig hebben, wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat je als team met de verandering op de goede weg bent, en niet door veranderingen binnen en buiten je organisatie op het verkeerde spoor bent beland, wordt hetzelfde assessment na ongeveer zes maanden herhaald.

Tijdig bijsturen

Later is omwille van de voortgang niet wenselijk, en eerder is weinig zinvol omdat verbetering nou eenmaal tijd nodig heeft. Bovendien veranderen omgevingsfactoren zoals de samenstelling van het team, de markt en de organisatie zelf ook geleidelijk mee. Door op deze manier vinger aan de pols te houden, kan tijdig worden bijgestuurd en worden gegarandeerd dat het gestelde doel van het verandertraject ook echt wordt bereikt. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon op uw onderbuikgevoel of fingerspitzengefühl afgaan. Gelukkig weet èn meet u nu wel beter…

Wilt u meer weten over hoe u uw prestaties op 21 DevOps competenties meet en gebruikt om ook daadwerkelijk te verbeteren? Lees dan meer over het DevOps Program.