DevOpsKijken medewerkers en management wel door dezelfde bril?

Kijken medewerkers en management wel door dezelfde bril?

Als het geven en ontvangen van feedback ergens een tweede natuur is, dan is het wel in DevOps. Toch merken we in de dagelijkse praktijk maar al te vaak dat managers dan wel CEO’s, CTO’s of CIO’s vinden dat ze hun zaakjes richting medewerkers prima voor elkaar hebben, terwijl medewerkers daar nèt even anders over denken. Dit kan teamleden demotiveren en uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de teamprestatie én de prestatie van de gehele organisatie.

Medewerkers te weinig ruimte

Zo kan bijvoorbeeld onder developers de behoefte leven om tijdens werktijd zo nu en dan eens te experimenteren. En dus via trial & error wijzer worden. Of men wil een hackathon organiseren of eraan deelnemen, maar krijgt daarvoor nul op het rekest. We pleiten er hier niet voor om alle verzoeken maar lukraak te honoreren, maar met categorisch afwijzen kom je sowieso geen stap verder. Een belangrijke vraag hierbij is in hoeverre managers überhaupt weten hoe tevreden of ontevreden medewerkers hierover zijn en welke gevoelens er onder hen leven. Dat geldt uiteraard niet alleen ten aanzien van opleidingsmogelijkheden maar voor arbeidsvoorwaarden in het algemeen.

Optimalisatie van afdeling in plaats van optimalisatie van de organisatie

Veel organisaties zijn nog verdeeld in silo’s. Wat je in deze organisaties ziet, is dat de verschillende afdelingen hun eigen proces optimaliseren zonder rekening te houden met de impact op andere afdelingen. Zo kan het voorkomen dat een operations afdeling het proces zodanig heeft ingericht dat in de uitrol van de software bijna niets meer mis kan gaan. Voor development betekent dit echter dat zij veel meer werk moeten doen om aan de eisen te voldoen. Hierdoor kan het zijn dat de tijd die het kost om waarde te leveren aan de eindgebruiker veel langer is dan strikt noodzakelijk, of dat er zelfs minder waarde wordt geleverd.

Focus op tooling

Bij organisaties zie je dat er tools worden aangeschaft zonder dat er voldoende aandacht geschonken wordt aan de implementatie en adoptie. Dit heeft tot gevolg dat tools met grote mogelijkheden in de praktijk nauwelijks worden gebruikt. Het management heeft dan het beeld het goed geregeld te hebben, omdat er een tool is aangeschaft die hoog scoort in het kwadrant van Gartner, terwijl er in de werkwijze van de teams niets is veranderd.

Hoe hiermee om te gaan?

De genoemde voorbeelden illustreren dat er intern (tussen directie en management enerzijds en de ontwikkelteams anderzijds) een verschil in perceptie kan bestaan over hoe optimaal het ontwikkelproces ingericht is. De oplossing? Een objectieve meting op alle aspecten. Kijk hier hoe je eenvoudig een goed beeld vormt met onze DevOps-meting.