DevOpsScrum waarden voor stakeholders: Openheid

Scrum waarden voor stakeholders: Openheid

In de Scrum guide staat een kort stukje over de waarden (values) van Scrum. Deze zijn focus , openheid , respect , betrokkenheid  en moed.

Deze waarden zijn de kern van Scrum en alle onderdelen (artifacts, accountabilities en events) worden hieraan getoetst.

Scrum

De stakeholder

Als over deze waarden gesproken wordt binnen Scrum, gaat het voornamelijk over het Scrum team en hoe de accountabilities (product owner, developer en Scrum master) ze toe kunnen passen.
Voorbeelden zijn:
- De product owner moet de moed hebben om “Nee” te zeggen tegen stakeholders.
- De developers moeten respect hebben voor de keuzes van de product owner.
- De Scrum master moet een veilige omgeving creëren om open met elkaar te kunnen spreken.

De vierde officieuze en vaak vergeten accountability in Scrum is de stakeholder. Deze rol wordt weinig belicht in de Scrum guide, maar is van grote waarde voor het Scrum team als het goed ingevuld wordt.

Als we namelijk alleen het Scrum team laten werken volgens Scrum en de rest van de organisatie buiten het hele proces en denkwijze laten, dan is het Scrum team niet zo effectief of efficiënt als we zouden willen. Dus hoewel de stakeholders niet actief beschreven wordt in Scrum, is deze zeker van invloed op het totale proces.

In deze serie blogs ga ik in op de waarden binnen Scrum en hoe stakeholders deze toe kunnen passen. Door (kleine) aanpassingen te maken kunnen stakeholders van grote waarde zijn voor de organisatie en het Scrum team en daarmee voor hunzelf.

Openheid

De Scrum waarde openheid is een groot goed. Als het team een probleem heeft, wil je dat ze dat zo snel mogelijk kenbaar maken, zodat het opgelost kan worden. Voor stakeholders is het belangrijk, dat de Product owner duidelijk en open is in de keuzes die gemaakt worden. Zo weet je als stakeholder of jouw gewenste functionaliteit geïmplementeerd wordt en wanneer je dat ongeveer kan verwachten. Door open te zijn in communicatie, worden misverstanden voorkomen en kunnen keuzes gemaakt worden met de juiste informatie (als je meer nuttige informatie hebt kun je betere keuzes maken).

Openheid voor stakeholders

Die openheid helpt jou als stakeholder ook: als jij compleet open bent is het voor de product owner makkelijker te bepalen wat de waarde van jouw wens is voor de hele organisatie. Dit betekent niet alleen dat je goed moet kunnen aangeven wat je wilt bereiken, maar ook wat niet nodig is.

De Scrum waarde openheid heeft ook een andere invulling: zorg dat je voldoende beschikbaar bent voor het Scrum team. Als het team werkt aan jouw gewenste functionaliteit is het verstandig om vragen snel te kunnen beantwoorden. Dit helpt het team om snel en geconcentreerd jouw wens te implementeren. Het gebeurt vaak genoeg, dat stakeholders hun wens “over de muur” gooien en verwachten dat het dan wel direct geïmplementeerd wordt. Zorg dat het Scrum team snapt wat jouw probleem is en los het samen op. Door meer open te zijn, wordt niet alleen duidelijker wat je wilt, maar het Scrum team zal ongetwijfeld liever met jou samenwerken als jij open bent naar hen toe.

Door de teams die met Scrum werken te helpen in hun proces, helpen diezelfde teams jou en jouw organisatie weer door de doelstellingen makkelijker te halen.

Wil jij ook zo goed mogelijk samenwerkende teamleden, door inzicht in eigen, en elkaars, voorkeurs gedrag en communicatiestijl? Neem dan contact op met ons.

Alex Roos, DevOps Consultant

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!