ReferentiesCloud SolutionsVan Raak Staal wordt great place to work

Van Raak Staal wordt great place to work

Van Raak Staal maakt groeiambities mogelijk met moderne technologie

Van Raak Staal is een groothandel voor staal, RVS en aluminium met sterke groeidoelstellingen. Om de ambities waar te kunnen maken was de inzet van moderne technologie noodzakelijk. Het achterstallige onderhoud op zowel de ICT infrastructuur als in het omgaan met moderne technieken betekende dat er een flinke transitie nodig was. Met Delta-N als partner heeft Van Raak Staal nu een goed beeld  van de huidige situatie. Tevens zijn de voorwaarden geschapen voor het inpassen van nieuwe ontwikkelingen en om de beoogde groei te realiseren.

Uitdaging

Arent van de Sande, Projectleider en vestigingsmanager Tilburg: “In ons strategisch plan hebben wij vastgelegd dat wij de komende jaren flink willen groeien. Niet alleen qua aantal locaties, maar ook qua aantal medewerkers. Daarvoor is een sterk ICT fundament noodzakelijk, met o.a. een moderne infrastructuur en een moderne werkplek. Omdat er achterstallig onderhoud was op onze infrastructuur en we een achterstand hadden in het omgaan met moderne Cloud technieken was er een grote verandering nodig. Een digitale transitie waarin schaalbaarheid en cybersecurity een belangrijke rol spelen.”


“In een professionele maar ook prettige samenwerking heeft de brede bedrijfskundige aanpak vanuit Delta-N ertoe geleid dat we snel tot een goed overzicht kwamen van de benodigde stappen. Ons doel is om een ‘great place to work’ te realiseren, waarin onze medewerkers goed en veilig kunnen werken.”

- Martin Suijker, Algemeen directeur en eigenaar,Van Raak Staal -


Digitale strategie

“Omdat we hier zelf geen ervaring mee hadden, was het belangrijk om een partner in te schakelen om ons te begeleiden bij de transitie. We hebben voor Delta-N gekozen, omdat hun aanpak goed paste bij onze praktische manier van werken. Dankzij de professionele en prettige samenwerking hebben we als middelgroot bedrijf met kleine vestigingen toch een grote stap vooruit kunnen zetten.”

Roderick Schoon, CIO Delta-N: “Voor een succesvolle stap naar de Cloud is een heldere digitale strategie nodig. En om die op te kunnen stellen, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie. En niet alleen qua technologie, een Cloud transformatie is namelijk een veranderproces dat alle aspecten van een organisatie raakt.

ArentvandeSande-Projectleider-Vestigingsmanager-Tilburg
Arent van de Sande, Projectleider/Vestigingsmanager Tilburg

Daarom hebben wij de Business Scan ontwikkeld. Dit is een brede analyse die organisaties een helder beeld oplevert van hun digitale volwassenheid. Van de IT-omgeving, maar ook van de bedrijfsprocessen, de cultuur binnen de organisatie en de digitale vaardigheid van de medewerkers."

Arent van de Sande: “Door een brede scan over het hele bedrijf uit te voeren, heeft Delta-N in kaart gebracht hoe we er nu voor staan. Op basis daarvan is zowel voor techniek als voor de gebruikers een plan gemaakt om “op niveau te komen”. Dit plan kent verschillende fasen, en begint met het leggen van een fundament. Dit fundament bevat zowel een hardware kant als een instructie kant gericht op bewustwording en gebruik. Delta-N zorgt als partner voor de juiste bouwstenen en dat wij de stappen in onze transitie in de juiste volgorde zetten. De inrichting van en werken met een Cloud oplossing lijkt niet zo ingewikkeld. Maar daar waar medewerkers van Van Raak Staal in sommige gevallen al meer dan 15 jaar hetzelfde scherm voor zich hebben is het een grote stap. Gedurende het project worden we wel eens teruggefloten omdat we onderschatten wat het voor gebruikers betekent. Het decentrale karakter van de organisatie van Van Raak Staal maakt dit ook lastig. Medewerkers zitten soms letterlijk en figuurlijk “ver weg”.

Ruimte aan de groei

Arent van de Sande: “De nieuwe ICT infrastructuur en werkplek geven ruimte aan onze groei. Daarnaast worden de prestaties van de systemen betrouwbaarder en leren we op een modernere en snellere manier met klanten en elkaar te communiceren. Risico’s worden kleiner omdat zaken als back up in de Cloud beter en automatisch geregeld zijn.”

MartinSuijker-AlgemeenDirecteur-Eigenaar
Martin Suijker, Algemeen directeur en eigenaar

Martin Suijker, Algemeen Directeur VRS: “In een professionele maar ook prettige samenwerking heeft de brede bedrijfskundige aanpak vanuit Delta-N ertoe geleid dat we snel tot een goed overzicht kwamen van de benodigde stappen. Ons doel is om een ‘great place to work’ te realiseren, waarin onze medewerkers goed en veilig kunnen werken. Gedurende voorjaar 2023 zijn we bezig met de uitrol van de eerste fase met daarin ook de praktische begeleiding en training van alle medewerkers. Dit biedt een goede basis voor de verdere groei en ontwikkelingen van de Van Raak Groep.”

Project: Cloud Transformatie
Organisatie: Van Raak Staal
Branche: Groothandel
Producten/diensten: Business Scan, Cloud Transformatie, Adoptie & training, Moderne werkplek