ReferentiesCloud SolutionsMadolex is in control dankzij moderne werkplek

Madolex is in control dankzij moderne werkplek

Madolex in control dankzij moderne werkplek

Op zoek naar meer flexibliteit en wendbaarheid was het voor Madolex noodzakelijk om de Citrix ICT-omgeving te vervangen. Dankzij de overstap naar een moderne en veilige werkomgeving in de cloud heeft Madolex nu de volledige controle over de eigen IT omgeving en zijn ze klaar voor de toekomst.

Madolex en pijnpunten

Madolex is een technische dienstverlener die hooggekwalificeerd personeel levert aan bedrijven in de maakindustrie. Madolex is onderdeel van de Madolex Group, vijf bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Tsjechië die complementaire dienstverlening bieden voor de maakindustrie.

Voor Madolex is het als groeiende organisatie met locaties in diverse landen belangrijk dat medewerkers altijd toegang tot apps en bestanden hebben en overal kunnen samenwerken. De Citrix IT-omgeving zorgde echter voor beperkingen. Doordat die omgeving extern werd gehost, was Madolex ook afhankelijk van de leverancier en had het zelf weinig controle over de omgeving. Om de veiligheid en cloud regie goed op orde te krijgen is er gekozen om over te stappen naar Microsoft 365. Dit geïntegreerde cloud platform van Microsoft stelt Madolex in staat om de omgeving centraal te beheren en de veiligheid van data en devices op afstand te regelen.

Roadmap naar de cloud

Dankzij de positieve ervaringen met een succesvolle Azure DevOps migratie en een webinar over digitaal samenwerken kwam Madolex ook voor de stap naar de cloud bij Delta-N terecht.

De werkwijze was een belangrijke reden om ook voor dit traject voor Delta-N te kiezen. Om te komen tot een Roadmap naar de moderne werkplekpassende aanpak is eerst een assessment uitgevoerd, waarbij de bestaande situatie in kaart is gebracht. Dit gaf inzicht in welke stappen er gezet moesten worden om te komen tot het beoogde doel. Op basis hiervan is een roadmap opgesteld met daarin alle benodigde stappen en de volgorde waarin deze uitgevoerd gaan worden.


“Voor ons waren het assessment en de roadmap erg prettig, omdat dat de structuur duidelijk maakte en we daardoor vooraf inzicht hadden in wat er zou gaan gebeuren.“

- Paul Geilen, Manager Development & Innovation -


Moderne werkplek

Om de implementatie van een moderne werkplek tot een succes te maken is het cruciaal om vooraf duidelijke regels en afspraken rond het gebruik op te stellen en dit vast te leggen in een ‘Governanceplan’. Dit is belangrijk om tot een veilige en weloverwogen inrichting te komen en als verantwoording voor de gemaakte keuzes. Daarnaast maakt het zowel de uitrol, het beheer als de adoptie door gebruikers een stuk eenvoudiger.

MadolexAls eerste stap van de technische implementatie is de identity naar de cloud gebracht, zodat de gebruikers, apps en apparaten eenvoudig vanaf één plek te beheren zijn. Vervolgens zijn de verschillende cloud applicaties ingericht en is de bestaande data overgezet. Zo is de e-mail gemigreerd naar Exchange Online en de documenten naar SharePoint Online. Vervolgens is Teams geïntroduceerd als platform om de samenwerking te ondersteunen.

Om ook grip te hebben op de devices en de data die daarop staat te beschermen is Microsoft Intune ingericht. Hiermee kunnen alle devices centraal beheerd worden, zowel Windows 10 devices als zakelijke telefoons. Er kan nu op afstand nieuwe software uitgerold worden en indien nodig kan de data van devices worden gewist.

Om de gebruikers het optimale uit de nieuwe omgeving te laten halen is er een adoptietraject opgezet. Belangrijk onderdeel hiervan was de training van gebruikers rond de afspraken en de werking van de apps. Ook zijn een aantal medewerkers van Madolex getraind om zelf de adoptie verder uit te dragen. Paul Geilen: “Ondanks dat Delta-N het belang van adoptie zeer nadrukkelijk benadrukt heeft, hebben we het zelf enigszins onderschat. We zijn ons pas tijdens het traject echt gaan realiseren hoe cruciaal adoptie is voor het succes van een dergelijk traject.”

Microsoft Azure

Voor hun eigen softwareontwikkeling maakt Madolex gebruik van het Azure Platform. Ook hiervoor is een governanceplan opgesteld. Hierin is opgenomen hoe Madolex het best zou kunnen werken met Azure. In dit plan is de basisstructuur vastgelegd en de afspraken rond o.a. rollen, rechten en naamgeving. Hierdoor blijft Azure beheersbaarder.

Klaar voor de toekomst

Paul Geilen:“We zijn zeer tevreden over het verloop van het traject. Alle stappen zijn conform de planning uitgevoerd en de samenwerking was gedurende het hele traject erg prettig. Alles was bespreekbaar, de medewerkers waren altijd goed bereikbaar en reageerden snel op vragen. Ook na de eigenlijke implementatie bleef Delta-N goed bereikbaar voor vragen.

Het resultaat is dat we nu beschikken over veilige moderne werkplek. Een toekomstbestendige cloud-omgeving waarbij we zelf volledig in control zijn van onze data, devices en processen. Doordat we goed getraind zijn kunnen we nu zelf het beheer en de verdere adoptie doen. We hebben geen leverancier meer waar we van afhankelijk zijn, maar een partner waarmee we bij een volgend project graag opnieuw samenwerken.”

Project: Uitrol Moderne Werkplek
Organisatie: Madolex
Branche: Technische dienstverlening
Producten/diensten: Microsoft 365 Windows 10 Teams SharePoint Intune Exchange Online Azure