DevOpsEen APK op je Azure DevOps omgeving!

Binnen het DevOps Team hebben we het vaak over de drie pijlers People, Process en Tools. Vaak wordt er geroepen dat People en Process de belangrijkste zijn, en dat is ook zo! Het neemt echter niet weg dat de tools ook heel belangrijk zijn. 

Azure DevOps is een belangrijk stuk gereedschap voor bedrijven die software voortbrengen. Het is een soort Zwitsers zakmes. Het is altijd de vraag of dit stuk gereedschap correct, zo volledig mogelijk en zo effectief mogelijk ingezet wordt. Vaak zien bedrijven mogelijke verbeteringen niet of niet goed. Door de tool en het gebruik ervan tegen het licht te houden worden verbeteringen inzichtelijk en kunnen deze doorgevoerd worden. 

Health Check?

Recentelijk is de dienst 'Azure DevOps Health Check' toegevoegd aan het diensten programma van Delta-N. Deze is los af te nemen maar zit ook als standaard onderdeel in het DevOps Program. Een ervaren DevOps consultant komt op locatie om een health check uit te voeren op de Azure DevOps omgeving en het gebruik door uw organisatie.

Waarom moet ik het willen?

Uw organisatie maakt gebruik van Azure DevOps als tool, maar u vraagt zich af of dit wel op de juiste manier gebeurt en of dit effectiever kan? Mogelijk kunnen er zaken simpeler of makkelijker ingericht worden met standaard functionaliteit of extra extensions (toe te voegen functionaliteiten uit de Azure DevOps marketplace). Hierdoor zouden bijvoorbeeld werkwijzen logischer kunnen worden, of build doorlooptijden verkort kunnen worden.

Concreet

We voeren een analyse uit op Azure DevOps aan de hand van een checklist, best practices en effectief gebruik van de modules. We brengen dan een advies uit toegespitst op uw situatie. Dit advies baseren we op de meest actuele en nieuwe of verbeterde functionaliteiten van Azure DevOps en ervaringen bij al onze klanten. De eerste dag voeren we de Health Check uit en de tweede dag schrijven we een rapport en presenteren we de uitkomsten.

Praktijkvoorbeeld

De inrichting van rechten kan een lastig onderwerp in Azure DevOps zijn. Zeker bij grotere bedrijven met veel gebruikers. De rechtenstructuur groeit vaak organisch tot een complete chaos, wat de onderhoudbaarheid en overzichtelijkheid niet ten goede komt. Denk daarbij aan versnipperde rechten, waardoor niet centraal te zien is wat een gebruiker allemaal wel en niet kan. Denk hierbij ook aan gebruikers die melden dat, ondanks het feit dat ze in dezelfde security groepen zitten, ze toch verschillende rechten hebben. Regelmatig zien we dat er “Deny” rechten ingesteld zijn. “Deny” rechten zijn desastreus voor de zichtbaarheid, omdat deze alle andere rechten “overschrijven”.

Tijdens onze Health Check zullen wij kijken naar de inrichting van uw rechten en advies geven hoe dit beter kan. Uiteraard kunnen we u ook ondersteunen bij de aanpassing van de inrichting, maar dit is geen onderdeel van de Health Check.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Azure DevOps Health Check of over het DevOps Program of andere diensten van Delta-N neem dan contact op met Miquel Asmus of vul het contactformulier in.

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!