DevOpsZelf naar Azure DevOps Services migreren

Het is regelmatig in het nieuws geweest; Microsoft voorziet in tooling om je on-premise TFS of Azure DevOps omgeving te migreren naar de cloud (Azure DevOps Services). Deze nieuwe Azure DevOps migratie methode maakt een volledige migratie van alle gegevens mogelijk, dus inclusief volledige historie. Microsoft heeft deze methode ontwikkeld om de migratie naar Azure DevOps Services eenvoudiger te maken. Betekent dit dat organisaties de migratie zelf kunnen uitvoeren? De eerste migratie die we na het beschikbaar komen van deze nieuwe methode hebben uitgevoerd, is die van onze eigen omgeving. De ervaring die we hierbij opgedaan hebben zorgt voor een behoorlijke tijdsbesparing bij volgende migraties.

Azure DevOps migratie bij Delta-N

Zoals gezegd hebben wij onze eigen on-premise TFS gemigreerd naar Azure DevOps Services. Bepaald geen standaard-traject vanwege de hoeveelheid historie en maatwerk.  We zijn ooit begonnen met Visual Studio Team System 2005 en van daaruit telkens bijgewerkt naar nieuwe versies. Het zijn in totaal 130 Team Projects met veel maatwerk in de vorm van proceswijzigingen. Nieuwe Work Item Types, aangepaste workflow, aangepaste velden et cetera. Bij de migratie naar Azure DevOps Services liepen we ertegenaan dat diverse zaken niet ondersteund worden in Azure DevOps Services, of anders worden aangepakt. Wanneer je het migratie traject in gaat, zul je deze zaken aan moeten passen. Daar gaat veel tijd in zitten; eerst analyseren welke aanpassingen gedaan moeten worden en daarna tooling/scripts bouwen om ze geautomatiseerd door te voeren.

In de loop van het migratie-traject heb ik diverse herbruikbare tools gebouwd waarmee benodigde wijzigingen automatisch uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast hebben we een hoop kennis over dit traject opgebouwd en vastgelegd. Beide zaken (zowel de tools als de kennis) kunnen we nu bij klanten inzetten om de trajecten daar veel sneller en efficiënter uit te kunnen voeren.

Ervaring telt

Terugkomend op de vraag; kun je met de nieuwe methode de eigen on-premises omgeving zelf naar Azure DevOps Services migreren? Ja dat kan, maar de voorbereidingen voor de migratie (inclusief het bouwen van de tooling) heeft mij als ervaren DevOps Consultant al flink wat tijd gekost. Iedere volgende migratie zal dankzij deze ervaring een stuk sneller verlopen. Zeker als er sprake is van veel historie en maatwerk zou mijn advies daarom zijn een partij in te schakelen die al ervaring heeft met het uitvoeren van Azure DevOps Services-migraties met behulp van deze methode.

Wil je weten hoe Delta-N kan helpen bij een naadloze overgang van een on-premise TFS/Azure DevOps omgeving naar een cloud-based Azure DevOps Services. Neem dan contact op via 085 – 487 52 00 of kijk hier voor meer informatie: Azure DevOps Migratie.

Fokko Veegens, DevOps Consultant