DevOpsWendbaar worden als organisatie doe je met z’n allen

Wendbaar worden als organisatie doe je met z’n allen

Software had in het verleden, net als ICT in bredere zin, vooral een ondersteunende rol. Door de komst van de Cloud en andere moderne technologieën is software, en dus ook software-ontwikkeling, in veel gevallen echter bepalend geworden voor het succes van organisaties. Dan mag je toch verwachten dat alle betrokken afdelingen optimaal samenwerken? Dat valt in de praktijk helaas nogal tegen.

Wendbaar worden als organisatie doe je met z’n allen

Samenwerking tussen afdelingen verbeteren met DevOps

Bij veel organisaties wordt de term DevOps letterlijk genomen en beperkt de intensieve samenwerking zich tot de afdelingen Development en Operations. Maar hoe zit het dan met de Business? Zonder de input van de Business, die daadwerkelijk met klanten c.q. gebruikers in contact staat, is het een kwestie van gissen wat die gebruikers nou precies willen. En of die toegevoegde waarde er ook daadwerkelijk uit komt. Maar ook bij een actieve rol van de Business gaat het in traditionele organisaties vaak mis omdat er klant-leverancierrelaties tussen afdelingen bestaan. Daardoor blijft veel nuttig informatie voor andere afdelingen tussen de eigen afdelingsmuren hangen. Pas wanneer deze muren worden doorbroken en er echte communicatie en samenwerking ontstaat, kan iedereen hetzelfde doel nastreven.

 

Wat willen gebruikers nou precies?

Het realiseren van zo’n open communicatiestructuur is lang niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met een viertal tips komt ook jouw organisatie een heel eind:

1. Blijf doorlopend met elkaar in gesprek

Als Business en Development continu nauw samenwerken en kort-cyclisch met elkaar praten, kan Development veel sneller waarde toevoegen voor klanten. Hoe meer feedback je krijgt en hoe sneller je deze ontvangt, hoe beter je weet of een functionaliteit biedt waar de gebruiker behoefte aan heeft.

2. Sneller in productie betekent snellere feedback

Het kort-cyclische aspect is ook van toepassing op gebruikers. Wanneer functionaliteiten sneller beschikbaar komen, kan de gebruiker immers sneller ervaren hoe deze werkt en de benodigde feedback geven. En kan er tijdig bijgeschaafd worden.

3. Vergroot het onderlinge begrip

Door vaker met elkaar te communiceren, krijg je automatisch meer begrip voor elkaar en ieders functie in het geheel. Zo kan de Business de complexiteit van het development proces nog wel eens onderschatten. Met wat meer onderling begrip behoren opmerkingen als ‘Zoiets heb je toch zo gebouwd?‘ al snel tot het verleden.

4. Gebruik van een applicatie kan, en móet, je meten

Verschillende afdelingen willen nogal eens verschillend denken over de noodzaak dan wel prioriteit van bepaalde acties of functionaliteiten. Door het gebruik van een applicatie heel concreet in kaart te brengen, zullen dergelijke discussies minder vaak voorkomen. En in elk geval een stuk korter worden.

Bij Delta-N hebben we veel ervaring met het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen in uiteenlopende organisaties.Wil jij weten waar je staat met jouw organisatie en structureel werken aan verbetering? Kijk dan naar het DevOps Program.

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!