DevOpsProduct Backlog Management in Azure DevOps deel II

Product Backlog Management in Azure DevOps deel II

Azure DevOps is een samenwerkingstool voor verschillende teams. De meest bekende functionaliteiten zijn de Scrumboards, zoals de Backlog en de Sprint Backlog, en de wat meer technische functionaliteiten, zoals Pipelines en Pull Requests.

Het nut voor een Product Owner of Product Manager wordt vaak over het hoofd gezien, waardoor deze mensen zich soms in bochten moeten wringen om te zorgen dat de juiste informatie bij hun teams terecht komt.

Laatst heb ik een webinar gehouden over Product Backlog Management in Azure DevOps. Hierin ging ik dieper in hoe Azure DevOps de Product Owner en Product Manager ondersteunt in hun werkzaamheden.

Daarin gaf ik tips over verschillende onderdelen van de processen die de Product Owner en Product Manager dagelijks uitvoeren. Ook gaf ik tips hoe je dat met ondersteuning van Azure DevOps kunt verbeteren of makkelijker kunt maken. Dit is deel II van een drieluik van blogs over Product Backlog Management en is een afgeleide van het webinar. Deel I kun je hier vinden.

Inrichten van refinement

Refinement is een proces, en niet een event, dat eenmalig gehouden wordt. Het is verstandig om te beginnen met het opdelen van de grote Product Backlog Items (epics) in kleinere versies (features of user stories), voordat je verder de inhoud ingaat. Refinement is dus niet alleen de inhoud scherper krijgen van een Product Backlog Item, maar ook de ordening van je Product Backlog scherp krijgen.

Door bijvoorbeeld gebruik te maken van user story mapping kun je snel een overzicht krijgen welke Product Backlog Items het eerst gedaan moeten worden om een werkende product of productonderdeel te krijgen. Dit is een typisch voorbeeld van het opsplitsen van Product Backlog Items en het ordenen van je Backlog.

User Story

Op Product Backlog Item zijn verschillende mogelijkheden voorhanden om te zorgen dat de Product Backlog Item duidelijk wordt voor ontwikkelaars.

De user story beschrijving is wel bekend:

Als “gebruiker”

Wil ik “een actie kunnen doen”

Zodat ik “waarde”

Als dit alleen staat, is het nog niet veel waard. Maar door deze in te kunnen vullen, kun je zorgen dat je als Product Owner al nadenkt over de waarde van de Product Backlog Item en de focus van het Item bepalen (zowel wat belangrijk is, maar ook wat hier niet in thuis hoort).

Bij de user story omschrijving is de eerste regel Als “gebruiker”. De specifieke rol van de gebruiker moet wel aangegeven worden, zodat de teamleden weten met welke mindset het gebruikt gaat worden. Dit kun je iets specifieker maken door gebruik te maken van personas. Personas zijn fictieve personen die beschreven worden om nog meer een beeld te geven wat de gebruiker beweegt. Doordat je de persona beschrijving hergebruikt, is het makkelijker te bepalen wat deze persoon nodig heeft.

INVEST

Een suggestie is, dat Product Backlog Items voldoen aan de acroniem INVEST. Dit staat voor:

  • Independent
  • Negotiable
  • Valuable
  • Estimatable
  • Small
  • Testable

Door aan deze punten te voldoen maak je een Product Backlog Item specifiek genoeg om het als team te begrijpen en op te kunnen pakken in een Sprint.

Betrek gebruikers en stakeholders

Het punt waar de meeste Product Owners overheen stappen of vergeten: doe je inhoudelijke refinement met gebruikers en stakeholders. Zij weten precies hoe hun processen werken en hoe het beter kan. Door ze direct te laten communiceren met de teamleden breng je de wens en de oplossing samen zonder tussenkomst van een Product Owner.

Naast een duidelijke en directe communicatie zorg je ook voor een commitment vanuit de gebruikers en stakeholders, omdat ze merken dat ze daadwerkelijk meewerken aan het product.

Inrichten van refinement in Azure Devops

Azure DevOps helpt zelf niet veel met refinement. Er zijn wel plug-ins, die daarbij helpen.

Er is een plug-in, die Product Backlog Items in een user story map kan zetten. Dit is niet een directe vervanging voor een goede user story mapping sessie, maar kan zeker helpen als digitale kopie en om het overzicht te houden van de inhoud van verschillende releases.

Specmap

Deze plug-in heet Specmap.

user story maps for azure boards - Product Backlog Management in Azure DevOps

Persona’s

In de Microsoft Extension Gallery is ook een goede plug-in om persona’s te vullen. Deze plug-in heeft een nieuwe scherm gekoppeld om persona’s te maken, waarna je ze kunt koppelen aan Product Backlog Items en maakt voor de Product Backlog Item direct een tag per persona aan.

Deze plug-in heet personas.

Persona - Product Backlog Management in Azure DevOps

Dit zijn weer twee aandachtspunten om het werk van jou als Product Owner makkelijker en overzichtelijker te maken in Azure DevOps. Houd wel de DevOps gedachte in de gaten: People over Processes over Tools. Met andere woorden: Azure DevOps is een hulpmiddel om de processen te begeleiden om daarmee het voor mensen prettiger en makkelijker te maken.

Binnenkort deel III van de serie blogs over Product Backlog Management in Azure DevOps.

Heb je vragen of tips? Dan hoor ik ze graag.

Alex Roos, DevOps Consultant

 

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!