DevOpsDelta-N implementeert DevOps bij het Nederlands Kanker Instituut

Delta-N implementeert DevOps bij Nederlands Kanker Instituut

Dat het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam zorg voor kankerpatiënten combineert met wetenschappelijk onderzoek is vrij bekend. Minder bekend is het feit dat veel software in eigen beheer wordt ontwikkeld. Roel Zinkstok is hier als klinisch fysicus nauw bij betrokken en legt uit hoe Delta-N het ziekenhuis begeleidde bij het implementeren van DevOps bij het Nederlands Kanker Instituut.

DevOps bij het NKI

Cutting-edge technologie

Zinkstok is werkzaam op de afdeling Klinische Fysica en Informatica (KFI) van het cluster Radiotherapie, beter bekend als ‘bestraling’. Dat ICT-technologie ook bij radiotherapie steeds belangrijker wordt, zal niemand verbazen. Die technologie speelt bij veel aspecten van de behandeling een rol, waaronder dosering en het bepalen van de optimale bestralingsplek. Zinkstok stuurt samen met twee collega’s circa 15 ICT'ers aan. Dat zijn developers, systeembeheerders en functioneel beheerders. Omdat de commerciële standaardapplicaties niet altijd toereikend zijn voor de cutting-edge technologie waar het NKI mee werkt, wordt veel software in eigen beheer ontwikkeld.

Gebrek aan afstemming

In totaal zijn er zo’n 80 applicaties ontwikkeld. Omdat de meeste IT’ers niet fulltime met development en beheer bezig zijn en kennis in veel gevallen aan slechts één persoon kleefde, werd het beheer steeds lastiger. “Het bouwen en releasen van nieuwe software zelf was verdeeld over meerdere teams. Dit stond het aanhouden van een uniforme werkwijze in de weg, zowel binnen de teams als tussen de teams onderling”, legt Zinkstok uit. “Dat belemmerde de samenwerking tussen de ontwikkelaars, de Dev, en de beheerders, de Ops, waardoor er teveel tijd verstreek tussen het oorspronkelijke idee en de uiteindelijke release. Hierdoor waren releases ook relatief omvangrijk met als gevolg dat het opsporen en herstellen van fouten langer duurde. De afdeling merkte dat dit het innovatietempo dreigde te vertragen.”

Geen standaard stramien

“Op kleinere schaal zijn bij de afdeling KFI initiatieven opgezet om automatisch te testen en te releasen, en om scrum-technieken in te zetten om het werk te organiseren. Daarbij werd duidelijk dat om echt meerwaarde uit deze technieken te halen, ze op consistente wijze ingezet moesten worden door alle teams die zich met software-ontwikkeling bezig houden. De stap van kleinschalig initiatief naar afdelingsbrede inzet was uitdagend, en daarom hebben we anderhalf jaar geleden na een selectieproces Delta-N ingeschakeld.” Het feit dat Delta-N geen star en standaard stramien op elke klant loslaat, maar veel ruimte biedt voor specifieke bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur was voor het AvL een van de redenen om te kiezen voor Delta-N.

Merkbaar verbeterd

Het NKI is namelijk een a-typisch ontwikkelbedrijf waarin development geen primair proces is en dat bovendien onder andere researchers in het ontwikkelteam heeft en met relatief veel regelgeving te maken heeft. Zinkstok: “Nadat DevOps Consultant Marcel Groennou van Delta-N de multidisciplinaire teams had opgetuigd, vonden ongeveer een jaar geleden onder zijn leiding de eerste sprints plaats. Marcel denkt vanuit zijn expertise voortdurend met ons als klant mee. Omdat hij bovendien erg toegankelijk is, klikte het eigenlijk meteen. Naast het organiseren en coaching van de DevOps-teams zelf heeft hij ook een groot aandeel gehad in het uitleggen aan de groep klinisch fysici binnen de afdeling KFI hoe zij het beste op deze werkwijze kunnen aanhaken. Alle teamleden zijn keihard en vol enthousiasme met de nieuwe werkwijze aan de slag gegaan. Het werken in een multidisciplinair team, direct kunnen sparren en oplossingsgericht bezig zijn werkte al snel motiverend. Daarnaast zijn het ontwerp, de code en de documentatie van de software merkbaar verbeterd.”

Innovatiekracht

Om een einde te maken aan de diversiteit van de tooling, werd voor het ontwerpen, bouwen, releasen en beheren van alle software gekozen voor het Azure DevOps-platform. “We verwachten dat  de nieuwe manier van werken in de loop van dit jaar zowel kwantitatief als kwalitatief een flinke boost zal geven aan onze innovatiekracht. Zonder afbreuk te doen aan de veiligheid, want die staat bij ons uiteraard altijd bovenaan”, aldus Zinkstok.

Wil jij jouw software ontwikkelproces versnellen en heb je advies of ondersteuning nodig bij het invoeren van DevOps? Neem dan contact met ons op.

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!