ReferentiesCloud SolutionsScholengroep Nieuw Zuid – Office 365

Scholengroep Nieuw Zuid - Office 365

Scholengroep Nieuw-ZuidNieuw Zuid is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Op dit moment bestaat Nieuw Zuid uit 4 scholen: het Olympia college, OSG Hugo De Groot, het Einstein college en Rotterdams Vakcollege de Hef. Delta-N heeft diverse ICT werkzaamheden uitgevoerd rondom de verhuizing, de uitrol en beheer van het netwerk, Wifi, e-mail en Office 365.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn:
- Verhuizing ICT naar nieuwbouw locaties;
- inrichten van het (Cisco) Netwerk;
- omzetten van Mail naar Exchange;
- uitrol Office 365 voor leraren en leerlingen;
- opzetten draadloos network (WIFI)
- opzetten Hyper V
- opzetten System Center Configuration Manager (SCOM)
- beheer ICT omgeving en gerelateerde werkzaamheden.

Office 365

Nieuw-Zuid heeft een Office 365 licentie voor de 1250 leerlingen en 250 medewerkers. Office 365 wordt voornamelijk gebruikt voor de e-mailfuncties en voor gebruik van de Office webapps. Voor aanmelding op Office 365 wordt gebruik gemaakt van eigen accounts uit active directory en ook is Single Sign On geïmplementeerd.

Om de overstap van de huidige e-mailomgeving naar Exchange van Office 365 soepel te laten verlopen hebben we een hybride implementatie gedaan van Exchange. Daarbij worden Exchange Online en Exchange 2010 van Nieuw-Zuid aan elkaar gekoppeld en lijkt het alsof het één omgeving is voor de eindgebruiker. De beheerder kan nu gebruikersmailboxen gewoon van Exchange 2010 (on premise) slepen naar Exchange Online waarbij de mailbox dus in de cloud komt te staan. En het mooie is dan dat de gebruiker er niets van merkt. Hij hoeft zijn Outlook client niet opnieuw in te stellen.

Lees ook de referenties over de versnelde uitol van Teams en de uitrol en beheer ICT-omgeving bij Nieuw-Zuid.

Project: Uitrol Office 365
Organisatie: OSG Nieuw-Zuid
Branche: Onderwijs
Producten/diensten: Office 365 Office webapps Exchange Online