ReferentiesDevelopmentGreenpeace – aanpassingen online formulieren

Greenpeace - aanpassingen formulieren

GreenPeace_op2

Voor Greenpeace Nederland heeft Delta-N diverse .NET aanpassingen doorgevoerd aan de publieke Greenpeace-website. Een belangrijk onderdeel hierbij was de implementatie van het verhuisformulier.

Intelligente formulieren

Hierin is intelligentie toegevoegd, waardoor het voor donateurs eenvoudiger wordt om wijzigingen door te geven. Het is nu mogelijk voor donateurs om zonder een account aan te maken, adres- en rekeningnummerwijzigingen door te geven. Het aanmaken van een account bleek voor veel mensen toch een te hoge drempel. Er is een complex matching algoritme opgesteld om een match met de juiste donateur te vinden op basis van opgegeven gegevens. Daarbij zijn er allerlei complicerende situaties mogelijk. Bijvoorbeeld, er blijft een andere donateur met dezelfde achternaam op het oude adres wonen, of er zijn er matches gevonden op het oude en het nieuwe adres. Tevens is het nu mogelijk om ook als er invoerfouten of afwijkingen zitten in bijvoorbeeld de achternaam, toch een match te maken.

Delta-N heeft ook andere IT werkzaamheden verricht voor Greenpeace, zoals rond de overgang naar IBAN-nummers in het kader van SEPA. Daarnaast hebben we in het kader van “digitale vernieuwing” een aantal webservices gebouwd om functionaliteiten beschikbaar te stellen aan andere applicaties binnen Greenpeace.

Greenpeace

Greenpeace is een grote internationale organisatie die actie voert tegen milieuvervuiling. De belangrijkste doelen voor Greenpeace zijn: schone energie, sterke bossen, levende oceanen, duurzame landbouw en een gifvrije wereld. Kijk voor meer informatie op www.greenpeace.nl.

Project: aanpassingen aan website en formulieren
Organisatie: Greenpeace
Branche: Charitatieve instelling
Producten/diensten: Visual Basic .NET 4.0, SQL Server, Visual Studio, ontwikkeling webservices, aanpassingen database