DevOpsIn 3 stappen van visie naar backlog

“De product backlog is te allen tijde geordend, waarbij de waarde van items omlaag gaat naar mate je lager op de product backlog komt.”

Deze ‘regel’ is bij de meeste Scrum teams en Product owners bekend. Het meest belangrijke staat bovenaan en daarvan moeten we zorgen dat het voldoende refinement heeft beleefd om in een sprint opgenomen te kunnen worden en omgezet te worden in werkende software. Maar als je hierbij stopt, dan mis je de onderliggende processen, die verbeteren als jouw product backlog is opgezet met een gestructureerde visie.

In dit blog ga ik in op de drie stappen die helpen om meer uit de product backlog te halen. De vraag is namelijk: hoe kom je tot die user stories die bovenaan de backlog staan? Waarom zijn ze zo belangrijk en hoe passen ze in de strategie van de organisatie?

Stap 1: Ontwikkel een visie voor je product

Waar wil je heen met je product? Wat moet jouw product doen voor je gebruikers in één jaar tijd? En in twee jaar? Wat is de visie van de organisatie?
Het antwoord op deze vragen vormt meestal een goed startpunt voor het ontwikkelen van je productvisie. Als je een visie hebt ontwikkeld voor je product, zorg dan wel dat deze bekend is binnen de organisatie en zeker binnen het development team.

Product roadmapStap 2: Creëer een plan voor de weg naar je visie

Zorg dat er een plan is om tot jouw visie te komen. De meest duidelijke weg is het maken van een roadmap: een visuele weergave van de weg naar jouw visie. Op deze manier breek je je visie op in kleinere brokken en maak je het concreter. Door deze roadmap aan een muur te hangen zorg je dat mensen er vaker naar kijken dan wanneer het alleen een digitaal bestand is. Als mensen er vaker naar kijken zal er vaker over gesproken worden.

Tip: Gebuik zo min mogelijk datums in je plan. Datums worden gezien als deadlines of beloften. Als die er niet hoeven te zijn, dan werkt het vaak tegen in het uitwerken van je visie. Als je toch een tijdslijn in je roadmap wilt zetten, adviseer ik te kiezen voor tijdsvakken (bijvoorbeeld: “gepland in derde kwartaal”) en heel duidelijk maken dat het schattingen zijn en geen deadlines.

Stap 3: Betrek het team en je stakeholders bij de plannen

Een teamlid kwam ooit naar mij toe met de opmerking dat hij het gevoel had dat zijn horizon nog maar twee weken was. De lengte van de sprints. Hij miste de aansluiting van de user stories met het grotere geheel. Voor zijn gevoel werden wat user stories in de sprint gezet en daar kon het team aan werken. Voor het team was het idee achter welke user stories in de sprint meegenomen werden niet duidelijk (of was er misschien gewoonweg niet).

Door het team mee te nemen in de connectie tussen visie, roadmap, features en user stories creëer je meer betrokkenheid vanuit het team.
Je kunt zelf een visie opstellen, deze opdelen in kleinere delen en op basis daarvan de product backlog opstellen. Het probleem hierbij is dat dit jouw idee blijft. Je zult dit idee moeten gaan “verkopen” om mensen mee te krijgen in jouw visie.

User Story Mapping

Wat naar mijn idee beter werkt, is om de stakeholders en het development team mee te nemen in je gedachtegang. Een mogelijke manier om dit te bereiken is door een user story mapping sessie te organiseren.
Tijdens een user story mapping sessie maak je gezamenlijk een visuele weergave van de prioritering van user stories. Op deze manier kunnen de stakeholders en het Scrum team samen bepalen wat echt belangrijk is per feature. De discussie die daar uit volgt draagt bij aan een gezamenlijk beeld van waar de organisatie met het product heen zou moeten gaan. Doe dit dan in een ruimte die je een week lang kan gebruiken, zodat discussies over welke user stories wel of niet belangrijk zijn goed uitgedacht zijn.

User Story Mapping is een activiteit waar je alle betrokken voor nodig hebt, zowel stakeholders als ontwikkelaars. Om tot een goed uitgebalanceerd plan te komen, zouden de verschillende stakeholders bij voorkeur meerdere keren in die week langs moeten komen.

En nu?

Als product owner ben je verantwoordelijk voor de waarde die jouw product oplevert. Dit kun je niet alleen, daar heb je de rest van het Scrum team en je stakeholders voor nodig.

De reis van visie naar uitgewerkte software kun je niet alleen maken, en ook het plannen van die reis niet. Neem dus het development team en je stakeholders mee in je reis. Vergeet ook niet dat de Scrum master je kan helpen als klankbord, coach en facilitator om het plannen van die reis zo effectief mogelijk te maken.

Heb je hulp nodig bij deze activiteiten? Wij kunnen u helpen middels een training of het faciliteren van een User Mapping Story sessie. Kijk hier voor meer informatie over User Mapping Story sessies.