DevelopmentHoe lang kun je met bestaande software doorgaan?

Om op enig moment te bepalen of de opbrengsten van een applicatie nog opwegen tegen de kosten breng je gewoon de ROI (Return on Investment) in kaart. Toch? Was het maar zo simpel. Zowel bij SaaS-applicaties als bij maatwerkapplicaties zijn vooral de opbrengsten namelijk lastig te bepalen. En hoewel je ook te lang kunt doorgaan, is dit vaak de reden om een applicatie vroegtijdig de nek om te draaien. Dat kan een gemiste kans zijn.

Hoe lang kun je met bestaande software doorgaan?

Ontastbaar

Dat er meer gestuurd wordt op kosten dan opbrengsten c.q. performance is op zich begrijpelijk. Kosten zijn per slot van rekening beter meetbaar dan zaken als gemak, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Het is echter niet onmogelijk. Los van het feit dat je tevredenheidsonderzoeken kunt doen, kun je dit soort ontastbare zaken zelf een waarde of ratio toekennen. Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande analytics-toepassingen om, bijvoorbeeld bij websitebezoek, te meten wie welke pagina(‘s) bekijkt en hoe lang.

A/B-testen

Bepaal bij voorkeur voordat het ontwikkeltraject begint wat je gaat meten en hoe je dat gaat doen. Als je er toch voor kiest om te stoppen, dan moet je wel zeker weten dat je op het gebied van kwaliteit en functionaliteit niets hebt laten liggen. Heb je bijvoorbeeld überhaupt A/B-testen gedaan om pak hem beet meerdere layouts van een webwinkel te testen bij twee gelijkwaardig gescheiden groepen gebruikers? En hoe zit het met het adoptieproces? Is daar voldoende aandacht aan besteed? Zo niet, dan is de kans groot dat je een flink potentieel aan materiële en immateriële voordelen laat liggen.

End of Life

We weten allemaal dat in het begin van een ontwikkeltraject relatief snel waarde wordt toegevoegd en dat dit steeds minder wordt. Terwijl kosten gewoon doorlopen. De hamvraag is altijd weer wanneer de sweet spot is bereikt. Een andere, actuele vraag hierbij is in hoeverre de extreme krapte op de arbeidsmarkt nog een rol speelt. Omdat ook developers duur zijn, lopen de kosten van development ook sneller op. En kan een applicatie sneller richting zijn levenseinde (EOL) gaan. Bovendien kan de neiging bestaan om een nieuw, lucratief project eerder aan te pakken en bestaande te laten schieten. Terwijl het potentieel nog lang niet is benut.

Waardevolle functionaliteiten

Ook dit laatste is begrijpelijk, maar gaat wel voorbij aan iets wat, zeker in de huidige arbeidsmarkt, cruciaal is. Het is voor developers namelijk over het algemeen erg demotiverend om vroegtijdig afscheid te nemen van hun ‘kindje’ en alweer het volgende te adopteren. In de wetenschap dat er nog de nodige waardevolle functionaliteiten voor het oprapen lagen. En hoewel ook dit aspecten zijn die zich moeilijk laten meten, voelt iedereen wel aan hoe belangrijk ze zijn.

Weten waar jouw applicatie staat? We helpen je graag met het in kaart brengen van de status van jouw applicatie. Op basis hiervan kun je een afgewogen keuze maken om door te gaan met en vernieuwen van de applicatie of nieuwbouw te starten. Neem contact  met ons op of lees hier meer over in onze white paper.

  • Wil jij ook dagelijks Mederne Applicaties bouwen? Bekijk vacatures!