EvenementenScrum Round Table – de nieuwe werkelijkheid voor Scrum masters

Scrum Round Table - de nieuwe werkelijkheid voor Scrum masters

Scrum Round Table

We mogen weer!

Na een onderbreking van twee jaar kunnen en mogen we eindelijk weer een Scrum Round Table op ons kantoor organiseren. We doen dit met als thema ‘verandering: de nieuwe werkelijkheid voor scrum masters’.

De voor 14 oktober geplande Scrum Round Table gaat helaas  NIET door.

De Scrum Round Table wordt zoals altijd gefaciliteerd door twee ervaren Scrum Masters. Dat betekent niet dat zij zich opstellen als de experts over dit onderwerp. De round table kent een interactieve opzet, waarbij iedere deelnemer inbreng heeft en zijn of haar kennis en ervaring m.b.t. het onderwerp deelt.

De nieuwe werkelijkheid

De situatie rond corona heeft veel veranderd voor scrum teams. De situatie waarbij scrum events remote plaatsvonden was voor veel organisaties nieuw en bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Nu de maatregelen aflopen ontstaat er wederom een nieuwe situatie. Waar ben jij als scrum master de afgelopen tijd tegenaan gelopen en welke uitdagingen en mogelijkheden zie jij als we weer deels terug naar kantoor gaan?

Als onderdeel van het programma spelen we een scrum game die tijdens een eerdere round table een groot succes was: game of changes. Doel is om ervaringen rond veranderingen en tegenslagen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Na het spel kunnen de deelnemers ervaringen van anderen gebruiken voor hun eigen werk en misschien hebben de spelers elkaar wel geholpen om een specifieke uitdaging op te lossen.

We sluiten zoals vanouds af met een hapje en een drankje en de mogelijkheid om nog even na te praten.

Agenda

15:00 - 15:10 Opening en introductie thema
15:10 - 16:30 Game of changes
16.30 - 17.00 Discussie
17:00 - 17:15 Afronding
17.15 -  ....:... Borrel met een hapje & drankje

Over Scrum Round Tables

Een Scrum Round Table is een interactieve sessie bedoeld om het uitwisselen van ervaringen met scrum tussen vakgenoten te faciliteren en stimuleren. We hebben inmiddels ruim 20 succesvolle round tables georganiseerd.

Vind je het leuk om actief mee te doen en kennis en ervaring in te brengen? Meld je dan aan via het formulier onderaan de pagina.

Wij volgen uiteraard de geldende regels rondom corona en zorgen voor voldoende ruimte om onderling afstand te houden.

Kijk hier voor een terugblik en/of de slides van onze eerdere Scrum Round Table sessies.

Aanmelden voor de Scrum Round Table

inschrijving evenement