Cloud Solutions“Innoveren moet, maar doe het verantwoord”

Technologische innovatie houdt de gemoederen flink bezig. En al helemaal sinds vrijwel ieder bedrijf in meer of mindere mate een techbedrijf is. Het tempo van innovatie zorgt echter voor veel onrust. Maar is alles wel zo innovatief als het lijkt? En welke innovaties gaan het bedrijfsleven de komende jaren veranderen? Cloud Delivery Manager Roderick Schoon heeft daar uitgesproken ideeën over.

Technologische vergezichten

“Als middelgroot IT- en softwarebedrijf met een sterk cloud-DNA vormen de technologische mogelijkheden en snelle technologische ontwikkelingen een grote bron van inspiratie voor ons. Het zou gek zijn als dat niet zo was. Innovatie is echter zowel voor onszelf als voor onze klanten altijd een middel en nooit een doel op zich. Afhankelijk van de markt waarin een klant zich bevindt en de gehanteerde strategie wordt sámen met klanten besloten om bepaalde technologie al dan niet in te zetten. De klant kent zijn producten, diensten en bedrijfsprocessen beter dan wie ook. Wij hebben op onze beurt de IT-kennis en de technologische vergezichten. En die zien wij, met een veelheid aan disciplines in huis, in de volle breedte op ons afkomen.”

Geen big bang

“Implementaties van nieuwe technologieën en oplossingen voeren we altijd uit volgens een vaste aanpak en in een tempo dat bij de betreffende klant past. Met zo min mogelijk risico op disruptie en voldoende ruimte om met de oplossing te leren omgaan. We zien helaas teveel bedrijven en organisaties die, bijvoorbeeld vanuit angst om de innovatieboot te missen, in één klap het roer omgooien. Zo’n ‘big bang’ benadering gaat echter voorbij aan het feit dat de organisatie er ook klaar voor moet zijn. Innovatie gaat nou eenmaal niet alleen over technologie, maar ook - en vooral - over mensen en processen. Om die reden is een stapsgewijze aanpak vrijwel altijd beter. Zeker als dat gebeurt in een hybride opzet, zonder al het oude meteen overboord te gooien.”

Enorme impact

“Zo zal het ook gaan met een aantal technologieën die nog niet volwassen zijn, maar wel veel potentie hebben. En die naar onze inschatting een enorme impact gaan hebben op onze manier van werken. Hierop vooruitlopend denken wij nu al na over hoe we die straks kunnen vertalen naar oplossingen voor klanten. En hoe we die in bestaande omgevingen kunnen gaan inpassen, gebruikmakend van de open architecturen en standaarden van met name Microsoft. Tussentijds informeren we onze klanten over relevante ontwikkelingen om hen nu al te stimuleren hierover te gaan nadenken. Omdat die ontwikkelingen naar onze inschatting steeds sneller zullen gaan, is het nog meer zaak om niet in zeven sloten tegelijk te gaan lopen.”

Weapons of math destruction

“Bij dit soort ontwikkelingen moet je vooral denken aan Artificial Intelligence, Machine Learning en Blockchain en in iets mindere mate aan Virtual, Augmented en Mixed Reality. Het potentieel disruptieve karakter van met name AI en algoritmes is nog groter dan werken in de cloud. Omdat niemand precies kan inschatten waar de grenzen van AI liggen, zijn er wereldwijd al commissies ontstaan die de ethische aspecten onderzoeken en hier beleid op willen formuleren. Dat is met name goed nieuws voor veel critici, onder wie schrijfster Cathy O’Neil die AI heel creatief ‘weapons of math destruction’ noemt. Wij zien hierbij ook een taak voor onszelf weggelegd om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en er verantwoord mee om te gaan.”

Roep om digitale echtheid

“Hoewel AI inderdaad ook door bijvoorbeeld hackers misbruikt kan worden, levert het natuurlijk, ook nu al, goede dingen op. Zoals allerlei interpretaties en voorspelling van het verloop van besmettingen tijdens de coronacrisis. Enigszins in het verlengde van het mogelijke misbruik van AI zijn wij ervan overtuigd dat de roep om ‘digitale echtheid’ en vormen van echtheidscertificaten steeds luider zal worden. Het wordt in een digitale wereld immers steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om als individu het kaf van het koren te scheiden. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor bedrijven. Ik ben trouwens nu al benieuwd hoe een blog als deze er over enkele jaren uitziet. Want één ding is zeker, innovatie zal nooit ‘af’ zijn en kent dus geen eindbestemming.”

  • Wil jij ook dagelijks Mederne Applicaties bouwen? Bekijk vacatures!