DevOpsDevOps-verbeterplan: waarom is het belangrijk en hoe komt het tot stand?

In eerdere blogs vertelden we reeds over het belang van een DevOps-assessment, een objectieve meting van waar u staat op het gebied van DevOps. Of u nu goed, gemiddeld of laag scoort, de vraag is: wat doet u met de resultaten? De DevOps-competenties waarop u naar verhouding laag scoort, hebben een verbeterslag nodig. Maar met welke competenties begint u? Welke acties onderneemt u om een verbetering te realiseren? Hoe bepaalt u vervolgens of er daadwerkelijk sprake is van een verbetering? En wanneer doet u dit eigenlijk? In deze blog gaan we dieper in op de volgende stap: het verbeterplan.

Een verbeterplan: heeft u dit nodig (en zo ja, waarom)?

Uw organisatie is vooruitstrevend. Uw bedrijf loopt goed. En u komt niet nét om de hoek kijken. Is het dan wel nodig om een DevOps-assessment uit te voeren? Het korte antwoord: ja. Het lange(re) antwoord: wie vandaag de beste is, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond, waardoor de markt razendsnel verandert. Als u niet oppast, wordt u voorbijgestreefd. Een stukje zelfreflectie is dus onontbeerlijk. En in dat kader is een externe blik vaak zeer nuttig. Menig organisatie meent er op DevOps-gebied goed voor te staan, terwijl dat beeld niet strookt met de realiteit op de werkvloer.

Een assessment kan de noodzakelijke inzichten verschaffen om een onderbouwd en effectief verbeterplan op te stellen.

Assessment doorlopen? Tijd voor verbetering!

Hoe goed is uw werkomgeving? Hoe vaak gaan productiereleases verkeerd? Wat is de medewerkerstevredenheid? Een assessment biedt meetbare antwoorden op dergelijke vragen. U krijgt inzicht in de afzonderlijke competenties én in de generieke performance.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een verbeterplan. Om focus aan te brengen kiezen we samen met u twee of drie competenties uit die u éérst gaat verbeteren. Met uw team overleggen we wat het beste bij uw organisatie past. Daarvoor zetten we onze ervaring en expertise in. Wanneer het verbeterplan rond is, gaat u hiermee aan de slag in sprints. Wij kunnen u daarbij ondersteunen, maar u kunt dit ook zelf doen. Na zes maanden voeren we nogmaals een meting uit om te bekijken in hoeverre u erop vooruit bent gegaan. Kortom, een zeer concrete aanpak die uw acties meetbaar maakt!

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een effectief verbeterplan? Neem gerust contact met ons op. We bespreken de mogelijkheden graag met u.

Meer weten over de introductie of optimalisatie van DevOps in uw organisatie? Kijk dan bij het DevOps Program of Download dan hier het whitepaper ‘DevOps in de cloud’.