DevOpsAzure DevOps nieuws

Azure DevOps

Een nieuwe naam voor VSTS

Afgelopen 11 september heeft Microsoft aangekondigd dat Visual Studio Team Services (kortweg VSTS) met onmiddellijke ingang Azure DevOps heet. Verandering van naam is al vaker gebeurd (TFS Preview, Visual Studio Online etc), maar nu worden er ook wat belangrijke wijzigingen aan verbonden; Microsoft gaat de onderdelen (of Services zoals ze nu eigenlijk heten) van Azure DevOps afzonderlijk aanbieden. Dit is ideaal voor teams die ervoor kiezen om voor een bepaalde service een andere aanbieder te gebruiken, bijvoorbeeld Github voor code, Jira voor Boards/Work Item tracking et cetera. Er zijn dan ook afzonderlijke prijsstellingen beschikbaar (https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/devops/azure-devops-services/).

Azure DevOps Services

De onderdelen zien er als volgt uit:

Azure BoardsAzure Boards

Azure Boards bevat de agile tools zoals Backlogs, Task/Scrum/Kanban Boards, Workitem Management met de functionaliteiten die daarbij horen.

Azure Test PlansAzure Test Plans

Azure Test Plans is functionaliteit om de administratie rondom handmatig en exploratief testen te ondersteunen. Hierin zit ook het beheer van Test Cases en rapportage over testvoorbereiding en testresultaten.

Azure RepositoriesAzure Repositories

Azure Repositories zorgt voor ondersteuning van Code Repositories in de vorm van TFVC (Team Foundation Version Control, in de volksmond “Source Control” genoemd) en uiteraard Git, de native implementatie van Git in Azure DevOps, inclusief een rijke Pull Request ervaring en de mogelijkheid om ongelimiteerd repositories aan te maken binnen een project.

Azure ArtifactsAzure Artifacts

Azure Artifacts voorziet in functionaliteit voor het beheer van Package repositories zoals bijvoorbeeld NuGet, NPM etc.

Azure PipelinesAzure Pipelines

Azure Pipelines is een van de belangrijkste veranderingen. Hieronder vallen (CI) Builds en Release Management (automated deployments). Deze zaken waren al enige tijd onderdeel van VSTS, maar zijn nu los gekoppeld. Dat betekent dat bijvoorbeeld een publieke Github repository gekoppeld kan worden aan Azure Pipelines. Je krijgt daarbij 10 concurrent pipelines (10 Builds/Deployments tegelijkertijd) GRATIS! Hiermee steunt Microsoft de Open Source community op een geweldige manier!

Azure DevOps Services per project

Inmiddels is het mogelijk om in Azure DevOps projecten te kiezen welke van deze services aan of uit staan;

Azure DevOps Lecture demos

Wanneer een service uitgezet wordt, wordt de data bewaard, maar de functionaliteit is niet meer beschikbaar totdat de service weer aangezet wordt. Sterker nog: wanneer er een CI Build ingeregeld is en daarna Azure Pipelines uitgezet wordt, wordt deze Build toch getriggerd. De resultaten van de Build zijn echter pas te zien wanneer Azure Pipelines weer aangezet wordt.

Een grote stap

Conclusie is dat Microsoft een grote stap heeft gezet door het product op te splitsen en services afzonderlijk aan te bieden. Enerzijds biedt het veel mogelijkheden voor teams die nog geen gebruik maken van Azure DevOps om een deel te gebruiken, anderzijds verandert er niet heel veel voor bestaande klanten, maar zijn er wel meer mogelijkheden.

Meer weten rondom deze verandering of wilt u zelf aan de slag met Azure DevOps? Neem gerust contact met ons op.

Fokko Veegens, DevOps Consultant