Xamarin

Xamarin mobile development

Met een mobiele App kunt u de gebruikers van uw applicatie of website enorm veel gemak bieden. Bij de ontwikkeling van mobile apps is het belangrijk dat de app beschikbaar is voor alle veelgebruikte mobiele platforms; ​iOS, Android en Windows Phone. Het ontwikkelen en onderhouden van apps voor die verschillende platform vraagt echter een flinke investering. Er zijn inmiddels echter tools beschikbaar waarmee vanuit één codebase een native app ontwikkeld kan worden voor alle drie de mobiele platformen. We hebben verschillende tools  geprobeerd en Xamarin is daar als beste uit naar voren gekomen en is inmiddels bij diverse projecten ingezet. Microsoft bleek dezelfde mening toegedaan en heeft Xamarin inmiddels overgenomen. Hierdoor zal de aansluiting van Xamarin op Microsoft technologie als Visual Studio en Azure in de toekomst alleen nog maar beter worden.

Xamarin

Xamarin is een mobile development platform waarmee het mogelijk is om m.b.v. C# en het .NET Framework, native apps te ontwikkelen voor iOS, Android en Windows Phone. De apps kunnen gebruik maken van de native features die de verschillende platformen te bieden hebben en hebben de native look and feel.
Xamarin integreert naadloos met Visual Studio waardoor het voor .NET ontwikkelaars direct vertrouwd aanvoelt. De oplossing die met Xamarin ontwikkeld wordt bevat een ‘Shared’ component. Dit deel van de oplossing handelt bijvoorbeeld de communicatie met de datastore af en bevat alle business logica. Veelal bevat dit component het merendeel van de regels code die geschreven dient te worden. Dit deel van de App is bruikbaar op ieder van de drie afzonderlijke platformen. Daarnaast dient er voor ieder van de drie platformen een User Interface component ontwikkeld te worden. Dit deel wordt ook ontwikkeld in C# maar bevat voor ieder van de platformen specifieke code.
Daarnaast biedt het voor Delta-N een aantal voordelen. Het is niet meer nodig om kennis in huis te hebben van Objective-C en Java om native apps te ontwikkelen voor de drie belangrijke mobiele platformen. Daarnaast is er een hoge mate van ‘code-reuse’ over de verschillende platformen heen.

Xamarin FormsXamarin.Forms

Xamarin Forms is een uitbreiding op Xamarin. Het biedt een framework waarmee snel en eenvoudig ook de user interface onderdeel van de app gedeeld kan worden over de drie afzonderlijke platformen. Dit betekent dat er slechts één user interface ontwikkeld wordt die tijdens compilatie vertaald wordt naar de platform specifieke controls. De native look en feel van de app op de verschillende platformen blijft dus behouden. Alleen in het geval dat er hele specifieke user interface onderdelen gebruikt dienen te worden in de app is er nog platform specifieke C# code noodzakelijk. Met behulp van Xamarin Forms wordt het percentage ‘code reuse’ t.o.v. van ‘standaard’ Xamarin nog verder verhoogd. 

Ontwikkelen met Xamarin

We hebben inmiddels ruime ervaring met het ontwikkelen van apps op basis van Xamarin. Bij diverse projecten is gebruik gemaakt van Xamarin en Xamarin.Forms. Zowel voor apps in opdracht van klanten als voor Apps bij  ’interne’ applicaties zoals de mobiele App voor AzureTour en een App voor een Timesheet applicatie.

Wilt u zelf middels een app informatie mobiel toegankelijk maken voor uw medewerkers of klanten? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 085 - 487 52 00.