DevelopmentSneller inspelen op veranderingen door applicatie modernisering

Veel organisaties hebben onvoldoende het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in hun markt. Ze zijn niet agile, omdat zowel de primaire als secundaire processen afhankelijk zijn geworden van grote monolithische systemen. Het ontwikkelen en onderhouden levert grote uitdagingen op en zorgt voor hoge kosten en lange doorlooptijden. Met het moderniseren van applicaties is meer business agility te bereiken.

Nadelen van monolithische systemen

Tegenwoordig zien we dat monolithische systemen remmend werken op het verandervermogen, de business agility, van bedrijven. Het is niet alleen kostbaar en arbeidsintensief om deze systemen door te ontwikkelen en te beheren, maar er is nog een andere uitdaging. De eerste ontwikkelaars van monolithische systemen worden schaarser en de primaire kennis die nodig is voor de doorontwikkeling valt weg. De nieuwe, jonge generatie developers omarmt eerder moderne technologie en is vaak niet voorbereid om wijzigingen in deze traditionele systemen door te voeren. Met tot gevolg dat monolithische systemen kwetsbaar worden en de beschikbaarheid en prestaties steeds vaker in het gedrang komen.

Daarnaast hebben monolithische systemen het nadeel dat veel businessprocessen ervan afhankelijk zijn. Dat betekent dat de cyclus om een nieuwe release uit te brengen lang is, omdat meerdere betrokken personen een beslissing moeten nemen, over het nut en de kwaliteit, alvorens een releasedatum volgt. Business agility, het continu kunnen inspelen op veranderende externe en interne ontwikkelingen, wordt niet bereikt. Klanten en eindgebruikers krijgen niet de producten en diensten die zij als waardevol beschouwen. Met tot gevolg dat zij op zoek gaan naar alternatieven.

Een microservice architectuur maakt de business agile

Als het gaat om versnelde applicatiemodernisering dan wordt steeds vaker ontwikkeld op basis van een microservice architectuur. Een microservice is een specifiek ontworpen component voor een bepaald businessdoel van de organisatie. Een groot containerschip manoeuvreert nu eenmaal een stuk minder snel dan een heleboel kleine bootjes. Deze beeldspraak is net zo toepasbaar op monolithische versus microservices architecturen.

De voordelen van een microservice architectuur

  1. Microservices zijn individueel schaalbaar en op te schalen wanneer dat nodig is.
  2. Vaak is er één aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor een procesverbetering, waardoor releases sneller kunnen worden uitgebracht.
  3. Microservices zijn onafhankelijk van programmeertaal of technologie. Ze communiceren op basis van industrie standaarden. Iedere afzonderlijke Microservice kan dus ontwikkeld worden op basis van de meest geschikte technologie. U gebruikt gewoon wat nodig is voor de betreffende taak.
  4. Elke microservice heeft focus op één taak of verantwoordelijkheid. Daardoor versnelt het testproces, de acceptatie en het in productie zetten.
  5. Er zijn geen gedeelde resources tussen services, de services draaien autonoom van elkaar. Dat betekent dat bij falen van één van de microservices niet gelijk het hele systeem faalt.

Delta-N zorgt voor een structurele en duurzame modernisering van applicaties

Hierbij gebruiken we regelmatig de Microsoft Azure PaaS bouwstenen daar waar deze van toegevoegde waarde zijn, bij de realisatie van Microservices. Wilt u weten hoe we razendsnel veranderingen kunnen doorvoeren, neem dan contact met ons op of download onze aanvullende whitepaper over applicatie modernisering