sidebar test

In DevOps worden mensen, processen en technologieën samengebracht om klanten continu waarde te kunnen leveren. DevOps, een samenstelling van dev (development; ontwikkeling) en ops (operations; beheer), is een manier van software ontwikkeling waarbij de ontwikkel- en beheeractiviteiten worden gekoppeld. Dit vereist coördinatie en samenwerking tussen verschillende, voorheen geïsoleerde disciplines. Kwaliteitscontroles en beveiligingsteams maken in het DevOps-model ook deel uit van het bredere team.

DevOpsDe acht fasen van het DevOps proces

DevOps omvat een continu proces waarin acht ‘fasen’ te onderscheiden zijn: Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate en Monitor. Deze onderdelen, alsmede DevOps hulpprogramma's en -technologieën, dragen bij aan de automatisering van de levenscyclus van uw applicatie. Processen die voorheen handmatig door uw teams moesten worden uitgevoerd en veel tijd in beslag namen kunnen snel en continu worden uitgevoerd wanneer u de DevOps hulpmiddelen en procedures hanteert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwerken van code of het inrichten van een nieuwe omgeving, Daarnaast is het makkelijker om aan de standaarden met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid te voldoen, omdat deze zijn geïntegreerd in het proces.

Waarom DevOps?

Eén van de belangrijkste drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van bedrijven om sneller in te spelen op de veranderende markt. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die goed presteren op het gebied van DevOps winstgevender zijn dan verwacht, veel vaker nieuwe software naar productie brengen, met tot 80% minder fouten. Ook kunnen deze organisaties veel sneller een fout herstellen als deze in productie voorkomt en veel sneller een wijziging in de software realiseren.

Dit geeft aan waarom veel bedrijven op dit moment hiermee een start willen maken of hier nog beter in willen worden. De concurrentie is vaak hevig, hebben hier misschien al een stap in gemaakt en de kans dat je achter gaat lopen wordt steeds groter. Maar waar moet je beginnen? Voor veel organisaties is dit heel moeilijk te bepalen. Vaak is er wel een idee maar of dit ook juist is? Als je verkeerd begint kan het zijn dat de investering niet datgene brengt wat je verwacht had of het kan zelfs zo zijn dat je slechter gaat presteren.

DeskPlanner App
 • Dirk

  van Bodegraven

  Account Manager

   • LinkedIn
   • Mail
   • Telefoon
   • 085 – 487 52 14
    drikvb@delta-n.nl
    Connect met Drik
    invisible box