DevelopmentSearch results limiet met SharePoint Rest API

Search results limiet met SharePoint Rest API

Gedurende de bouw aan een calender waarbij we met search items populeren in de calender view, kwam ik tot de conclusie dat er items ontbraken. Deze kwamen wel naar voren toen ik een andere datum selecteerde en de overige items gecached stonden. Wat wel opviel was dat alle array’s die uit de search results kwamen, allen maar steeds maximaal 10 items in zich hadden. Waar wij dachten dat de search limit hoger dan 10 stond, bleek dat dus niet het geval te zijn.

De default row limit die uit een search query van de SharePoint Rest API komt staat op 10. Door middel van het meegeven van een query string parameter aan de API call, kan de limiet opgehoogd worden. Een voorbeeld van deze query string parameter is als volgt:

/_api/search/query?querytext=’uw query hier’&rowlimit=100

Vincent van Soolen, Developer