DevOpsScrum artifacts: gebruik je ze wel goed?

Als jouw organisatie begonnen is met het werken volgens Scrum, worden de mensen die er mee te maken hebben getraind en worden begeleid in hun eerste stappen in het werken met Scrum. Na een tijdje gaan de mensen, die geholpen hebben weg en ga je zelf aan de slag. Binnen sommige organisaties heerst het gevoel, dat het best goed gaat en bij andere knaagt er iets.

In beide gevallen betekent het wel, dat je zou moeten kijken of je wel gelijk hebt en zo niet, waar dan niet?

In het eerste geval is dan altijd de vraag: “Is dat zo?”, heb je dat weleens gecontroleerd? En heb je er wel met iemand over gesproken, die niet betrokken was bij de initiële actie?

De tweede case is misschien nog wel interessanter in het empirisch denken van agile: ga je wat doen met die knagende gedachte? Of laat je het z’n beloop gaan en wil je niet anderen laten weten, dat het toch niet zo goed gaat?

In beide gevallen vragen we dan toch: Heb je dat wel eens gemeten?

Oké, je wilt weten of je echt op de goede weg zit. Maar waar begin je dan? Om te beginnen met het controleren of je het meeste uit Scrum haalt kun je bij de artifacts en hun commitments beginnen. Die geven een eerste beeld hoe ze gebruikt worden. De vragen die je jezelf kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

Product backlog en de product goal

  1. Zijn ze er en voldoen ze aan de normen?
  2. Zijn ze in lijn met elkaar en met de bedrijfsdoelen?

Sprint goal en sprint goal

  1. Hoe worden ze samengesteld?
  2. Is er wel een sprint goal?
  3. Wat is het plan om tot het sprint goal te komen?
  4. Hoe wordt dat plan uitgevoerd?

Increment en definition of done

  1. Hoe wordt het product bijgehouden, met andere worden: hoe vaak wordt een nieuwe versie gemaakt?
  2. Is er een definition of done en door wie is die samengesteld?
  3. Hoe vaak wordt deze kritisch bekeken en zo nodig aangepast?

Zomaar wat punten, die wij in onze Scrum artifacts health check controleren om een aantal adviezen te geven om snel meer waarde uit je Scrum proces te halen. Met makkelijk te implementeren acties, die je van ons aangereikt krijgt, kun je al snel verbetering merken in het hele proces.

De acties, die we aanreiken helpen de teams meer waarde te leveren aan je klanten en te focussen op de activiteiten, die echt belangrijk zijn.

Wil jij ook de eerste stappen maken om je Scrum proces te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

  • Wil jij ook werken aan een Modern Ontwikkelproces bij klanten? Bekijk vacatures!