Scrum

​Scrum is een raamwerk voor ‘agile’ software ontwikkeling. In korte sprints wordt door multidisciplinaire teams werkende software opgeleverd. Het Scrum framework is eenvoudig te begrijpen, maar lastig om juist toe te passen. Delta-N beschikt over een team ervaren scrum masters die organisaties en ontwikkelteams helpen om Scrum op de juiste manier in te zetten, zodat de voordelen daadwerkelijk benut worden.

Scrum implementeren

 Voor de implementatie van Scrum binnen een organisatie hanteert Delta-N een eigen aanpak met een praktische en pragmatische insteek. Theorie, maar juist ook praktijk om door herhaling het nieuwe proces te borgen. Deze aanpak omvat de volgende onderdelen:
• Analyse en afstemming onderdelen
• Scrum awareness voor  management en directie
• Scrum Foundations training voor alle betrokkenen
• Workshop rol en team verdeling
• Scrum rol-specifieke training (Developer, Product Owner, Scrum Master)

Meer succes met Scrum

Maakt u al gebruik van Scrum, dan kan het goed zijn om te bepalen of het ook het gewenste resultaat oplevert. Zijn de flexibiliteit, productiviteit en kwaliteit van de producten echt toegenomen? Vaststellen dat de inzet van Scrum niet het beoogde resultaat oplevert is één ding, maar bepalen wat exact het probleem is en dit ook daadwerkelijk verhelpen is wat anders. Onze ervaren Scrum consultants kunnen u helpen met het doorlichten van uw Scrum proces. Hiervoor hebben wij het  Scrum Health Assessment ontwikkeld. Tijdens een workshop valideren wij uw scrum proces en brengen we de aandachtsgebieden naar voren. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het gericht implementeren van verbeteringen.

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van Scrum en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 - 487 52 00.