ReferentiesCloud SolutionsNationaal Museum van wereldculturen – Zorgeloos e-mailen vanuit de cloud

Nationaal Museum van wereldculturen - Zorgeloos e-mailen vanuit de cloud

MuseeumWereldculturenLeiden

De e-mail van het Wereldmuseum moest gemigreerd worden naar de omgeving van de stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Omdat beiden al gebruik maakten van Office 365 (Exchange Online) moest er een tenant-to-tenant migratie uitgevoerd worden. Wegens de specifieke expertise die hiervoor nodig is en de drukte bij de IT afdeling was inhuur noodzakelijk.

Tim van Rijn, Manager ICT: "Wij hebben voor  Delta-N gekozen vanwege de professionaliteit en de  vaste werkwijze, inclusief een assessment met risico analyse en een plan van aanpak.

"De migratie heeft minder tijd gekost dan verwacht en is zonder problemen uitgevoerd. We zijn volledig ontzorgd."

“De tevredenheid van de eindgebruikers was het belangrijkst. De migratie is zo soepel
gegaan dat er alleen maar complimenten zijn gekomen uit de organisatie.”

Tim van Rijn, Manager ICT

Project: Tenant-to-tenant migratie Exchange Online (Office 365)
Organisatie: Nationaal Museum van Wereldculturen
Branche: Culturele instellingen
Producten/diensten: Exchange Online (Office 365)